Monday, January 9, 2017

LEBANE I POLEBATI


         LEBANE su naselje u južnoj Srbiji. Tračko LÉBA (Λέβα) grčki autori preveli su kao πoλις: NASELJE, GRAD (1). Grci nisu znali pravo značenje ove tračke riječi i zato je prevode kao GRAD, dok je bukvalno značenje BITI, ŽIVOT. To je današnje srbsko HLEB (ek.), HLJEB (ijek.) i HLIB (ik.). Ovdje treba znati da je ovoj riječi “H” dodato Vukovom reformom, dakle je bilo LEB, LJEB, LIB.
         LEB je kuvao LEBAN i pekao ga u LEBANI. LEBANA je pekara, a više pekara su LEBANE.... LEBANE su mjesto sa više pekara: tu se pekao LEB za Caričin Grad (Justiniana Prima).
LEPINA (vrsta tankog hljeba) je od LEBINA. Tračko LEBA zadržalo se i u glagolskim oblicima LEBATI (jesti) i POLEBATI (pojesti). Toponim LEVAČ takođe je od LEB.
I pogledajmo: ikavski oblik od LEB je LIB i od toga je izvedeno ime dalmatinskog plemena LIBURNI, a lađa im se zvala LIBURNA. Kod Iraca lađa je LIBHEARN (2) jer je boravak na lađi za pomorce ŽIVOT: LEB ili LIB.
         Ovo LIB u engleskom dalo je LIVE (živjeti), u danskom LEVENDE, u holandskom: LEVEN, u frizijskom LIBJE, u švedskom LIVE, u njemačkom LEBEN, u mađarskom ÉLŐ, u islandskom LIFA, u latvijskom DZĪVOT.
         I tako vidimo da i riječi svjedoče starost i porijeklo naroda.
……………………..
         (1) Robert Elis, The Armenian origin of the Etruscans, London, Parker, Son and Bourn, 1861, p. 64.
         (2) Ib.

No comments: