Monday, January 9, 2017

LAŽI O "SRBSKOM" KALENDARU

 
Kalendar Septuaginte sa 5508 godina hronologije od postanja svijeta do hrišćanske ere (Zaharije Orfelin, Večiti kalendar, Beč, 1783, str. 288-289)
 
         Otkud 5503 godine od stvaranja do hrišćanske ere? To je po Julijusu Afrikanusu koji je proračnao da je od stvaranja svijeta do rođenja Isusa Hrista proteklo 5500 godina.
         Pošto je Isus rođen tri godine prije hrišćanske ere, na ovih 5500 godina dadali su 3 godine i to je 5503 godine od stvaranja do hrišćanske ere. Ovaj kalendar usvojila je Aleksandrijska (Koptska) crkva i poznat je u hronologiji kao aleksandrijska era.

         U vrijeme ustoličenja cara Diklecijana 284. godine po aleksandrijskom kalendaru Koptske crkve to je 5787. godina od stvaranja svijeta, odnosno 287. godina od Hristovog rođenja.
         Sirijska Antiohijska crkva bazično je računala po aleksandrijskoj eri sa malom razlikom: od stvaranja do hrišćanske ere brojali su 5492 godine. To je tkz. antiohijska era.
 
         Onda su 285. godine riješili da iz kalendara Kopske (Aleksandrijske) crkve izbace 10 godina i da tako ujednače kalendare, te su tako dobili kalendar koji od stvaranja do 285. godine broji 5777 godina.
 
 
         Konstantinopoljskoj eri pripada kalendar Grčke crkve po kojem je od stvaranja svijeta do Hristovog rođenja 5509 godina, a od stvaranja do početka hrišćanske ere 5508. godina. Bazna osnova ovog kalendara je hronologija Septuaginte, verzije Starog zavjeta prevedenog na grčki sredinom 3. vijeka stere ere, a najstariji zapis datiran ovim kalendarom je u Trećem pravilu Peto-šestog vaseljenskog sabora (Trulskog) iz 691. godine u kojem se spominje 6199. godina kao godina ovog Sabora. Kod Srba do sad najstarije datiranje ovim kalendarom je na jednom krstjanskom stećku u Radmilji kod Stoca: 6666. godina (1158. god.). Ovaj kalendar lažovi deretićevske škole podmeću neobaviještenim Srbima kao izvorni srbski calendar.
.....................................
        Literatura:
        1) The American Quarterly Register, by B. B. Edwards, Volume V, Boston, Perkins & Marvin, 1833, p. 198.
        2) The Encyclopaedia Britannica, Or Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, Volume 6, Issue 2, Cambridge, 1842, 658-659.
        3) Nikodim Milaš, Crkvena Pravila, Pravila svetog peto– šestog Vaseljenskog sabora - Trulski sabor, Pravilo 3, Novi Sad, 1895, str. 442-443.

No comments: