Tuesday, January 24, 2017

CRKVU SVETOG PETRA U RASU ZIDAO APOSTOL TIT?

 
U centralnom dijelu arhitektosnkog plana Petrove crkve u Rasu (originalni, a ne dograđivani dio) naziru se konture solarnog božanstva (idola).

No comments: