Monday, January 9, 2017

AGRESIJA SLOVENA NA BALKAN (I)


         Ma koliko se naši "autohtoni" istorijski romantičari trudili da u sjaj miroljubive i plemenite slave odjenu Slovene i da ih lažima identifikuju kao domorodce Balkana, stvarnost istorije bila je sasvim drugačija: Sloveni nisu bili starosjedioci Balkana, a po okrutnom činjenu zla ni po čemu se nisu razlikovali od zla svih ondašnjih naroda.
 
        “Oko ovog vremena armija Slovena, računajući ne više od tri hiljade, prešla je rijeku Dunav ne nailazeći na... bilo kakav otpor, brzo je napredovala do rijeke Marice, koju su prešli bez problema i onda su se podijelili u dvije grupe. Jedna grupa njih oko hiljadu i osamsto ljudi, a druga bijaše ostatak. Iako su se grupe razdvojile jedna od druge, komandiri rimske armije pri susretu s njima, obostrano u Iliriji i Trakiji, neočekivano su pobijeđeni, neki ubijeni na poprištu, dok su se drugi spasili u neredu bježeći. Sada nakon svega pali su generali u ruke ovih dviju varvarskih armija iako su brojčano bili daleko slabiji od rimskih snaga, jedna neprijateljska grupa sudarila se sa Asbadusom. Ovaj čovjek bio je tjelohranitelj cara Justijana od vremena kad je služio među kandidatima¹, kako su se oni zvali, i bio je komandir konjice kohorti koje su od starih vremena bile stacionirane u Tzulurumu,² tvrđavi u Trakiji, sa mnoštvom najboljiih vojnika. Mnoštvo ovih Slovenima soprotstavljeni nisu bili problem i ovi su mnoge pobili u nečasnom bježanju; a takođe su zarobili Asbadusa i na kratko načinili su ga zatvorenikom, a potom ga spalili polivši ga tečnom vatrom, prethodno mu ogulivši kožu s leđa. Završivši ovo okrenuli su se pljački gradova i u Trakiji i po Iliriku u relativnoj sigurnosti: obe armije zarobile su mnoštvo tvrđava opsadom iako prethodno nisu imali nikakvog iskustva u napadima na gradske bedeme, niti su se usudili sići na otvoreno polje budući da ovi varvari ikada, činjenica je, ikada pokušali osvojiti oblasti Rimljana. Stvarno se čini da oni nikad nisu pokušali preći Dunav sa bilo kakvom vojskom osim ovom prilikom koju sam iznad pomenuo.” (Procopius, History of the wars, Book VII, London, Willian Heinemann Ltd, 1962, p. 21-23)
        Istina je: nije bilo doseljavanja Slovena na Balkan, ali je u VI vijeku bila agresija Slovena na Balkan.
…………………………
¹tjelohranitelji koji su se izdvajali po bijelim odorama
²današnji grad Chorlu (Çhorlu) u evropskom dijelu Turske

No comments: