Wednesday, December 28, 2016

TAKAV JE OVDJE ADET


         Kao primjer umnog kanalisanja navešćemo riječ ADET. Petar Skok za ADET kaže ovako:

         "ADET, također hadét m (kao hada za ada), sinonim danas gotovo na čitavom teritoriju za običaj, uredbu, red (Vuk). Elezov'.ć l, 4 t« 2, 491 b i lj e ž i za Kosmet akcenat âdet, gen. âdeta i prilog adetâ 'obično, onako kako je uobičajeno'. Opći je balkanski turcizam (adet, prilog adeta 'véritablement, tout simplement') arapskog podrijetla u istom značenju (ar. (1)
 
         I kaže doktor lingvistike da je riječ ADET "balkanski turcizam arapskog podrijetla". Tako rade državni cenzori kad žele kanalisati um narodu: skoro svako ko pročita tu laž, povjeruje da je to istina!
Keltsko (gaelik) ADH = ADET = OBIČAJ, ZAKON (2)
 
         ADH je keltska riječ, riječ Pikta koji su dio Briga (Friga), a Brigi su dio Tračana, a Kelto-Tračani bili su širom Evrope i Male Azije. I zašto bi to bio "balkanski turcizam arapskog podrijetla"?
Ali takav je od vođa na Balkanu ADET: uzmi narodu sve, očepuraj mu imovinu, znanje, razum i dušu mu oguli, nabaci mu ular na glavu, osedlaj, jaši i uživaj, dok onaj ispod sedla rže: "Nino Belov car Serbula, Nino Belov car Serbula..."
...........................
         (1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, p.str. 9.
         (2) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 6.

No comments: