Sunday, December 18, 2016

SIMBOLI U MANASIJI

 
         Kad bi neku nepismenu babu doveli u razred pred tablu ispisanu jednačinama i upitali je šta je to na tabli, ona bi rekla: "To su, sinko, djeca nešto crtala i šarala!" Tako je i sa upotrebom simbola: ko ne zna simbole, to su za njega obične šare (neki kažu "ornamenti").
         Krug Sunca godine izdijeljen sa 46 zraka. Ako godinu podijelimo sa 46, rezultat je 7,94 ≈ 8 i to je označeno sa onih 8 Sunčevih simbola C u kolu vremena.
         Ako godinu od 365,242 dana podijelimo na osam dijelova dobićemo 8 dužina vremena po pola godišnjeg doba: 45,65525 dana.
          Ono što je vrlo zanimljivo je upotreba simbola zvijezde Danice (Venere, Ištar) u svakom simbolu C (ono kamenje u obliku koštice).

No comments: