Sunday, December 18, 2016

Petlovi, mori, pojev


Petlovi, mori, poje
Morava dzrmni
puštaj me, zlato moje...

da idem
 
Al' toj su, mori, petlovi
petlovi hlžovi
legaj mi, zlato moje
kraj mene
 
Ovo je pjesma o tajnoj ljubavi. Šta znači riječ MORI?
 
         Kanarisko MORATU = LUD, GLUP, BUDALA, BLESAV (1)
Kanarisko MORADA = NEDOZVAN, NESVJESTAN, LUD, BLESAV, BUDALA, GLUP, TVRDOGLAV, SAMOVOLJAN. (2)
 
         Riječi kao GLUP, LUD, BUDALA, BLESAV, NEDOZVAN, NESVJESTAN, TVRDOGLAV, SAMOVOLJAN imaju nekad bukvalna, a vrlo često i prenesena značenja. Čak se mogu koristiti i kao hipokoristike pri tepanju kad npr. majka kaže djetetu: "Eeee, lȕdo moja!"
 
         Korijen MOR- u kanariskom MORATU i MORADA isti je korijen koji se nalazi u riječi MORI. U sanskritu ta značenja ima riječ MŪRA, u latinskom MORUS, u engleskom i mnogim evropskim jezicima je MORON.
 
        "Petlovi, mori, poje" = petlovi, lȕdo, pjevaju.
...........................
        (1) Rev. W. Reeve, A Dictionary, Canarese and English, Revised, Corrected and Enlarged by Daniel Sanderson, Wesleyan Mission Press, Bangalore, 1858, p. 812.
        (2) Ib.

No comments: