Sunday, December 18, 2016

GRAB, ILIRSKA GRABIA I GRBALJ

Grbalj

         U svojoj “Istoriji prirode" Plinije Stariji spominje originalno ilirsko pleme GRABÆI u oblasti kod Skadarskog jezera. Mnogo kasnije Napoleonov diplomata, istoričar i pisac François Pouqueville u knjizi “Grčka putovanja” (Voyage de la Grèce) spominje pleme GRABAI u oblasti GRABIA: “…les Grabai ou habitants de Grabia” tj. “…Grabæi ili stanovnici Grabie” (2).
         Ko su ovi originalni Iliri GRABÆI u oblasti GRABIA kod Skadarskog jezera i šta bi moglo da bude značenje ovih imena? Idemo od sanskrita!

Grah

         Sanskritsko GRABHA ( ग्रभ ) znači UZIMANJE, a sanskritsko GRRBH ( गृभ् ) znači GRABLJENJE, HVATANJE, VEZIVANJE. Sanskritsko GRRBHNATI ( गृभ्णाति ) ili skraćeno GRAH ( ग्रह् ) takođe znači HVATANJE. Gle “slučajnosti”: dok raste GRAH se hvata za motku!

Grašak

Od riječi GRAH je GRAŠAK injemu za HVATANJE služe male KUKE na vrhu stabljike.
I grožđe ima iste takve KUKE za HVATANJE.

Grožđe

         Na engleskom “grožđe” je GRAPE. Riječ je nastala od starofrancuskog GRAPPE sa značenjem GRUMPULJA, a starije bukvalno značenje bilo je KUKA (3). Englesko GRAB znači GRABITI, UZETI I govore da je od švedskog GRABBA što je blisko sanskritskom GRABH, vedski oblik, u kasnijoj formi kao GRAH (4). I velško GRAB je GRUMPULJA, GROZD (5). Gaelik GRAB znači UPETLJATI, ZAUSTAVITI, ZADRŽATI (6).
         I tako imamo GRABHA, GRAH, GRAPE, GRAB. Zar nije GRAB i vrsta crnogoričnog drveta (Carpinus betulus)? Kakve veze ima drvo GRAB sa prethodno nabrojanim riječima? Ima u UVRTANJU, UPETLJAVANJU grabovog stabla: GRAH se uvrće oko motke, GRAPPA se uvrće oko svog nosača, prsti se uvrću u obliku KUKE kad GRABE, tj. kad HVATAJU. Kakve to ima veze sa pravim ilirskim plemenom GRABÆI u ilirskom području GRABIA? Svaka KUKA kojom se GRABI ima GRBU. Riječ GRBA izvedena od GRAB. Pratimo:

         a) GRAB > GRABA > GRBA
         b) GRABIA > GRBIA > GRBAL > GRBALJ

Grab

U riječi GRABA između suglasničke grupe R-B izgubilo se “A”. To je svojevrsno “nepostojano A” isto kao u riječima “borac – borca, momak – momka, dobar – dobrog”. Gubljenjem samoglasnika “A” od GRABAV postalo je GRBAV, od GRABAVO postaje GRBAVO. Tako je od imena GRABIA postalo GRBIJA što je vremenom dalo GRBALJ. Promjena se desila najvjerovatnije u vrijeme slovenizacije domorodaca Balkana, dakle u vremenu od 6-9 vijeka: GRABÆI, GRABAEJI ili GRABLJANI su današnji GRBLJANI.
         Kelti (od starine Brigi ili Frigi) isto su kao i Tračni. Pošto se riječ GRAB nalazi kod Kelta u velškom i gaeliku, a nalazi se i u srbskom, to je jasan dokaz da su ovi pravi Iliri GRABÆI (GRABLJANI) dio domorodačkog tračkog naroda od kojih potiču mnogi Srbi i svi današnji balkanski narodi postali od Srba.
         U literaturi me GRBLJA nalaze u antičkom GRIPULI, GRISPULI, GRUPULI (rimskog Agruvium, Acruvium). GRIPULI ili GRUPULI su stari oblici riječi GRUMPULJA (velško GRAB). Današnje gaelik TRIOPUILL (7) znači GRUMPULJA, a izvedeno je upravo od keltsko-tračkog ili ilirskog GRIPULI (GRUPULI).
……………………..
         (1) Pliny, The Natural History, Volume I, Book III, Chap. 26, London, Henry G. Bohn, 1855, p. 261.        
        (2) Par F.-C.-H.-L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, Tome Troisième, Livre VIII, Chapitre IV, Paris, 1826, p. 194.               
        (3) Walter William Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Second edition, Oxford: The Clarendon Press, New York: Mccmillan & Co., 1893, pg. p. 242.
        
(4) Ib. p. 241.        
        (5) Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, p. 155.              
        (6) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 309.        
        (7) Ib. p. 661.

No comments: