Sunday, December 4, 2016

BIO JEDAN NAROD...

       
         Muslimanski nišan iz 16. vijeka sa istim motivom kakve vidimo na srbskim nadgrobnicima iz druge polovine 19. vijeka. Drevni narod istog jezika i iste vjere avramskim religijama istrijebljuje sam sebe
 
        Jedan narod jednog jezika i jedne vjere bijaše na Balkanu srednjeg vijeka. Onda u Rašku sa svojom probranom oružanom družinom dođe rimokatolik Stefan Nemanja, formalno primi pravoslavno miropomazanje na svoje rimokatoličko krštenje i povede svoju družinu u rat sa domaćom vlastelom, pobijedi ih i preuze vlast u Raškoj.
         Taman kad se učvrstio na vlasti, primi sebi za savjetnika i duhovnog oca ortodoksnog Grka i podiže mač na domaću srbsku narodnu crkvu dvovjernih pravoslavnih krstjana. I pobi ih mačem, mnoge ognjem spali, prvosvešteniku krstjana jezik odsiječe, pokupi sve knjige starostavne i spali ih. Mnoštvo krstjana progna preko Drine i ustoliči onog ortodoksnog Grka za glavu grkoortodoksne crkve u svojoj državi.
         Odmah iza toga u Nemanjinoj državi svi narodni prehrišćanski običaji bili su zabranjeni, jer tako strogo zapovijedaju kanoni vizantijske Ortodoksne crkve. Prestadoše pokladni običaji, umukli koledari, umukle dodole, zanijemile lazarice, ugasiše se ivanjski kresovi, ne plamte petrovske lile. Narodno običajno pravo je ukinuto i zamijenjeno surovom crkveno-feudalnom samovoljom Stefana Nemanje i njegove osione vlastele. Silovanje djevojčica, djevojaka i žena u narodu postalo je feudalno nasljedno pravo. Muku i čemer crnog ropstva svalio je Nemanja na patrijarhalni narod Raške.
         I tako je zlo Nemanjića trajalo do navale Turaka. I bi Kosovo i pogibe Murat i pade Lazar, ali pogana krvna loza Nemanjića preko kneginje Milice ugovori vazalni odnos sa Turcima i stadoše tako pod vojnu zastavu Muhamedovih ratnikaTuraka. I napadahu i osvajahu hrišćanske zemlje okolo nemilosrdno ubijajući, paleći i robeći, te sa Turcima i pod turskim barjakom i krstjansku Bosnu osvojiše.
         I zaustaviše se Turci u Bosni. Par puta pokušali su osvojiti Beč, ali im neka sila (ili mito Rimokatoličke crkve) ne dade i odustaše. Tako vijekovima ostaše u granicama Bosne. Za to vrijeme grčka Ortodoksna crkva Nemanjića i Grka nametala je svoj zulum na preostale krstjane. Crkveni porez plaćao je narod skupa sa turskim porezima i isto kao u državi Nemanjića zabranjivahu narodu prehrišćanske običaje. Kupljeni mitom crkve Turci su se starali da one koji ne poštuju crkvene zabrane velikim kaznama globe. Veliki dio naroda primio je islam iz inata prema okrutnoj pohlepi antisrbske crkve.
         I kao po dogovoru počinje zabrana proslava Krsnih slava. Zabrani to Rimska crkva dijelu naroda rimokatoličkog obreda, zabrani to Ortodoksna crkva narodu pravoslavnog krstjanskog obreda. Zadnja zabrana bila je pod izrečena sredinom 19. vijeka od nesrbskog patrijarha i austrougarskog barona Josifa Rajačića. Pod pritiskom i prijetnjama rimokatolici prestaše slaviti Krsne slave, a tri zabrane proslave Krsnih slava dvovjerni krstjanski vjernici su otrpili i sačuvali Slavu.
Pa bijaše Prvi sv. rat i strašni genocid rimokatolika i muslimana nad dvovjernim pravoslavnim krstjanima.
         Shvativši da ne mogu Srbe odvojiti od njihove prehrišćanske vjere lukavi grckoortodoksi nemanjićke crkve (koju srbskim imenom zovu Srpska Pravoslavna Crkva), u četvrtoj deceniji 20. vijeka dosjetiše se da Srbima poture kukavčije duhovno jaje nazvano "svetosavlje".
Pa bijaše Drugi sv. rat i strašni genocid rimokatolika i muslimana nad dvovjernim pravoslavnim krstjanima.
         Onda dođe komunizam i komunistička industralizacija, komunističke vladike i popovi. Odoše mnogi seljaci u gradove, opustiše srbska sela i mnogi stari običaji padoše u zaborav. Elektrifikacija, radio i tevizija promijeniše razum i običaje većini naroda.
Pade komunizam, raspade se Jugoslavija i poče rat 1991-1995. godine. Povučeni novim trendom bogomoljstva i tkz. "Srbovanja" sva bolumenta komunista i njihovog potomstva priključi se već svojoj SPC i tada poče opšti sunovrat vjere i naroda. Udari nas poraz i izgibanija po treći put od vremena oslobođenja od Turaka. Prognani sa svojih hiljadama godina starih ognjišta rasuše se Srbi po tuđini širom svijeta da i tamo svojim ugnjetačima i izdajnicima pare zarađuju kroz priloge nemanjićkoj antisrbskoj crkvi.
         Ekumenizam i papizam svetosavske komunističko-papističke SPC već privodi kraju opšte duhovno istrebljenje dvovjernih pravoslavnih krstjana Srba. Onaj ko narodu duh promijeni i usadi mu svoj duh, promijenio je sav narod i on je apsolutni gopodar tog naroda. Da bi se u trijumfu svoje pobjede javno narugali Višnjem Bogu i bogovima Srba, da bi se narugali rijetkim preostalim Srbima i svim precima Srba, episkopi SPC sa svojim sveštenstvom i svojim pokornim sljedbenicima promijenjenog duha po svojim hramovima nogama počeše gaziti najveću i najstariju srbsku svetinju: Časni krst!
 .

No comments: