Wednesday, November 2, 2016

PRVO LJETO I PRVO PROLJEĆE

         Prvo ljeto na svijetu nastalo je 21. septembra 9632. god. st. ere*. To je dan u kojem je stvoreno Sunce, prvi Vidovdan. Astronomska pozicija tog dana na današnjoj mapi neba je 17h desnog pomaka (RA), +30 stepeni deklinacije (DEC). Iz te tačke Sunce je krenulo ka prvom danu jeseni, odatle ka prvom danu zime i ka prvom danu proljeća.
 
         Prvo proljeće nastalo na Zemlji nastalo je u znaku Lava 21. juna 9631. god. st. ere**. Na današnjoj mapi neba to je na 11h RA, +6,5 stepeni DEC.
 
         Iz tih pozicija, putujući nebom kroz vrijeme, Sunce je stiglo u pozicije gdje se danas nalazi: na današnjih 6h RA i 23,5 stepeni DEC, a proljeće je na 0h RA i 0 stepeni DEC.
 
         Udaljenost između pozicija Sunca na prvi dan ljeta i prvi dan proljeća je 6h RA ili 90 stepeni.
Od ljetnoog solsticija na prvi dan ljeta (Vidovdan) do prvog dana jeseni na jesenji ekvinocij je 90 stepeni. Prvi dan jeseni (jesenji ekvinocij) 9632. god. st. ere bio je 21. decembra (8. dec. jul. kal.) u znaku Riba na 23h RA, +6,5 stepeni DEC.
 
         Od prvog dana jeseni do prvog dana zime na zimski solsticij je dodatnih 90 stepeni. Prvi dan zime bio je 21. marta (8. mart jul. kal.) u znaku Zeca na 5h RA i -17 DEC. Od te tačke do prvog dana proljeća preostaje 6 RA (90°) i to pada na već rečeno vrijeme u znaku Lava na 11h RA i +6,5 DEC.
 
         Sve ovo svjedoči hronologija Velike piramide. Dokaz da je Piramidino svjedočenje tačno je na astronomskoj mapi neba i današnjim nebeskim pozicijama Sunca. Zemlja je stara svega 12.000 godina (računajući do 2000. god. hrišćanske ere). Sunce, Mjesec i zvijezde stari su 11.632. godina (do 2000. god. hrišćanske ere). Sve o tome što se pod plaštom nauke potura je zloupotreba nauke i velika obmana: to zavjera protiv istine, zavjera protiv čovječanstva i zavjera protiv Tvorca.
............................
* 21. septembru današnjeg gregorijanskog odgovara 8. septembar julijanskog kalendara.
** 21. junu gregorijanskog odgovara 8. jun julijanskog kalendara.

No comments: