Wednesday, November 2, 2016

DIAS


         DIAS je stara riječ sa značenjem BOG. Sastoji se od dvije proste riječi: DI-AS tj. DI-AZ.
Značenje riječi AS (AZ) objasnili smo u prethodnim temama (znači BOG). A šta znači riječ DI?
 
         Zapadni etimolozi tvrde da DI znači DAN, jer ono DI vide u sanskritskom DINA, irskom DIA, latinskom DIES. Ali, ovo DI može da potiče iz srbske riječi DI(H), DIHANJE (DISANJE), što je istog značenja kao i riječ ŽIVOT. Tako DIAS ima dva bliska povezana značenja:
 
         1. DAN JESAM, SVJETLOST JESAM, SUNCE JESAM = BOG
         2. DISANJE JESAM, tj. ŽIVOT JESAM = BOG

No comments: