Wednesday, October 5, 2016

DVOSTRUKI (DUPLI) KRST GODINE

         Obični krst ima dva pravca: uspravni i poprečni pravac. Dvostruki ili dupli krst ima tri pravca: jedan uspravni i dva poprečna.

         Pravac SN je uspravni pravac dvostrukog krsta. To je svakodnevno pomijeranje Sunca u pravcu jug-sjever i obrnuto.

        Tačka S je pri dnu južnog neba i tu se Sunce nalazi na prvi dan zime (zimska kratkodnevnica, zimski solsticij, rođenje Malog Boga Sunca, Božić). Tad je najkraći dan u godini i od tog dana Sunce počinje svakodnevno da se penje ka tački N i dani postaju sve duži.

         Tačka N je na sjevernoj strani neba. To je najviša tačka na nebu u koji Sunce dolazi i tu ono stigne na prvi dan ljeta (ljetna dugodnevnica, ljetni solsticij, Vidovdan). To je najduži dan u godini. Od tog dana Sunce počinje da se spušta ka tački S i dan za danom biva kraći.

         Dva poprečna pravca znače godišnja doba:

1. zima,
2. proljeće,
3. jesen,
4. zima
         To je osnovno značenje dvostrukog krsta. Između glavnih prečki može da se vidi i sporedna treća prečka, koja ima značenje nebeskog ekvatora (0°). Ponekad se kao simboli godišnjig doba stavlaju krstići, dakle varijacija ima više i zavise od umijeća majstora.

No comments: