Saturday, September 24, 2016

Stećci u Pećkoj patrijaršiji

 Dva stećka krstače i jedan stub kod Bogorodične crkve u Pećkoj patrijaršiji.
 
 Pošto se zvanično ukriva postojanje ovih stećaka, oni se pominju samo kao nadgrobni spomenici, a ne kao steći. Crkvena i državna cenzura ne dozvoljavaju da si i ovi stećci nađu na spisku ostalih stećaka, jer zapitaće se Srbi otkud stećci u Peći?
 
 Lik Svetovida na krstači.
 
 Detalj Svetovidovog lica.
 
 Stećak sa motivom nara kao plodom drveta života iz kojeg izbija krst, a iznad su tri rozete kao tri sunca: sunce proljeća (desno), sunce ljeta (lijevo) i najveća rozeta sa dvanaest zraka (dvanaest mjeseci godine) u sredini je sunce Vidovnana na ljetnu dugodnevnicu (ljetni solsticij).
 
Na slici su detalji motiva sa dva srednjevijekovna stećka: 6. stećak u Rudarama kod Leskovca (služi popovima kao stepenik Crkve Sv. Petke), 7. stećak u Pećkoj patrijaršiji kod Bogorodične crkve.
 
        Motivi pokazuju da su ovi stećci građeni u isto vrijeme i vjerujem da na njima ima tačan zapis vremena njihove gradnje, ali pošto se to krije, možemo odrediti okvirno vrijeme između 11-14. vijeka, a možda su i stariji.
 
Znak krsta u naru.
 
Šema cvijeta drveta života u naru.
 
 

No comments: