Friday, September 2, 2016

STEĆCI SANDUČARI I SLJEMENJACI U CENTRU SRBIJE

 
"Crkvine, selo Mali Borak (KO Lajkovac) – kasno vinčansko naselje i srednjovekovna nekropola, okvirno datovana u period od XI – XIX veka." (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture - Beograd)
U kod Lajkovca u Srbiji otkopani stećci sandučari i sljemenjaci (od XI vijeka). Ova vrsta stećaka je od masivnih kamenih blokova od oko metra širine, prosječno metar visine i od jednog do preko dva metra dužine. Na priloženoj fotografij...i originalne lokacije iskopavanja jasno se vide stećci sandučari i sljemenjaci.
 
 

        Na slici su stećci izmješteni iz Malog Boraka u selo Skobalj (Kolubarski okrug).  Da se radi o stećcima evo opisa vrsta stećaka iz knjige Šefika Bešlagića, "Stećci - Kultura i umjetnost, Oblici stećaka", Veslin Mašlesa, Sarajevo, 1979)

        Neke vrste stećaka:

a) ploče su visine do 30 cm,
b) sanduci od 30 cm visine pa naviše,
c) sljemenjaci su oni sa dva svoda kao krov kuće "na dvije vode"

        Nedatirani, neklasificirani, neizmjereni, neistraženih motiva poslagani su ovdje kao balvani, a kažu da je posao odradila stručna ekipa arheologa. Ovakav posao mogli su odraditi i obični grobari.

No comments: