Saturday, September 24, 2016

NEUPUĆENIMA SU SIMBOLI OBIČNE ŠARE

 "Šara" ◊ u Sabornom hramu Sv. Vladimira u Baru i objasnjenje simbola u masoneriji 
(Albert Churchwad, The Arcana of Freemasonry, London, George Allen & Unwin Ltd, 1915, p. 152.)

 

No comments: