Tuesday, September 20, 2016

JAVOR KLEN

 
Sanskritsko MAHᾹPHALA ( महाफल ) znači PLODONOSAN, JAJA, TESTISI (JAJNICI žena takođe su JAJA). Sanskritsko MAHA ( मह ) znači SNAGA, MOĆ, SILA, VELIKO DJELO. Sanskritsko PHALA znači PLOD, PROIZVOD.
 
Englesko MAPLE znači JAVOR. Tvrde da je etimologija ove engleske riječi nepoznata, ali ako uporedimo sanskritsko MAHᾹPHALA sa engleskim MAPLE, vidimo da englesko MAPLE nije ništa drugo do skraćeni oblik sanskritskog MAHᾹPHALA.
 
Etrursko (rasensko) KLAN znači SIN.
Keltski (gaelik) CLANN znači DIJETE, POTOMSTVO, ROD, PLEME.
 
KLEN je JAVOR. Da li KLEN ima veze sa etrurskim KLAN i keltskim CLANN?
 
Na bjeloruskom JAVOR je КЛЯHOBЫ, na ruskom КЛЯHOBЫЙ, na ukrajinskom КЛEHOBИЙ. Nisu li svi ovi slovenski oblici varijante etrurskog KLAN i keltskog CLANN?
 
Na poljskom i lužičkosrbskom JAVOR je KLON. Starogrčko KLON (κλών) je GRANA, IZDANAK. Dijete je GRANA i IZDANAK roditelja (savremeno KLON shvata se u značenju kao IDENTIČNA KOPIJA nastala od originala).
 
Šta je poenta cijele priče o JAVORU KLENU? Poenta je da značenje riječi KLEN upućuje na RAĐANJE, tj. upućuje na istinitost narodnog vjerovanja da JAVOR KLEN svojom silom (energijom) pomaže nerotkinjama.

No comments: