Tuesday, September 13, 2016

VRIJEME ANTIHRISTA

Mi smo Srbi sinci Sunca...
Iz Sunčevih zraka nikli
Zemna tmina Srbe muči
I na tminu nisu svikli
 
Životvorno Sunca drvo
Kroz Srbe se zemljom grana
Stremeć’ onim izvorima
Iz nebeskih svijetlih strana
 
Srb je ratnik Boga Sunca
Besmrtna je njemu duša
A besmrtnost samo stiče
Ko Višnjega Boga sluša
 
Srb je vojnik Boga Pravde
Uz Boga je Srba stroj
Uz Gospoda nad vojskama
Srb ratuje sveti boj
 
Sa crvenog polja štita
Bijelog krsta blješti slava
I četiri sveta slova
Zastava su Boga Prava
 
Živa vatra Srbov mač
Oštro koplje Sunčev zrak
Šta će tama tom oružju
Šta mu može gusti mrak
 
Sve dok Pravdom Srbi dišu
Pravda srbske duše hrani
Od orlova strvinara
Bog nas Otac Srba brani
 
Čuj, Srbine, u zlo doba
Što božansko ti ne paziš
Sebe robom tame činiš
Po zastavi Božjoj gaziš
 
Car ti tame kuću uze
I pod noge krst obori
Ustaj Srbe, probudi se
Da ti kuća ne izgori
 
Čuj, Srbine, probudi se
Na zastavu Božju pazi
Bude li je Bog branio
I tebe će Bog da zgazi
..........................
Nekad su ortodoksi ovako govorili:
 
         "Klanjamo se, čak, i obrazu časnoga i životvornoga krsta, iako se tvori od drugog veštastva, ne poštujući time tvar -daleko bilo - već obraz krsta kao simvol Hrista. Jer On sam je učenicima svojim rekao, upozoravajući ih: I tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu govoreći zapravo o krstu." (Sv. Jovan Damaskin, Tačno izloženje Pravoslavne vere)
 
Svaku fotografiju uvećaj klikom na istu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunce Pravde (Isus Hrist) u centru krsta: sve pod nogama (Hilandar).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjedništvo Rep. Srpske
 
 
 
Ministarstvo odbrane Rep. Srbije.
 

 
 
 
 
 

A danas? Danas ortodoksni pripadnici svetosavske SPC gaze po Časnom krstu i to je jasan dokaz da SPC vlada i rukovodi duh Antihrista (fotografiju uvećaj klikom na istu).
 
Sve sveto i Božije pogaženo je. Razmislite sad koje ste vjere, Srbi (eto sve piše na podu vašeg hrama na slici ispod):
 
666 u hramu SPC (Saborni hram Hrista Spasitelja u Banjaluci).
 
 

No comments: