Saturday, September 24, 2016

BOLAN I BONA

 
         Dvije riječi koje se u Bosni često koriste pri obraćanju jesu BOLAN i BONA:
 
- Šta ti je, bolan?...
- Šta ti je, bona?"
 
Ove riječi potiču iz keltskih vremena: keltsko (gaelik) BOL je sinonim riječi BARD (1). Bard je MISTIK, PJESNIK, ZANESENJAK, FANTAZER. BOLAN se izgovara nekome kad taj u nečemu griješi i tom riječju on biva opomenut na normalno razmišljanje i djelovanje:
 
BOL = nominativ
BOLAN = vokativ
 
         Riječ BONA je vokativ od keltskog (gaelik) oblika BONN što znači DOBAR (2). Tako kad se ženskoj osobi obratimo sa BONA, uvijek se misli na njenu DOBROTU:
 
Šta ti je, bona = Šta ti je, dobra (dušo, ženo)?
 
         Iz ovih riječi saznajemo dominantne karakterne osobine muška i ženska: u ralnom svijetu muško uglavnom djeluje nerazumski kao mistik, pjesnik, zanesenjak i fantazer, dok žensko djeluje emotivno i ravna se prema osjećanjima nad kojima dominira osjećanje dobrote. BOLAN je opomena sagovorniku, BONA je kompliment.
...........................
(1) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 71.
(2) Ib.

No comments: