Tuesday, August 2, 2016

ZAPRETI VATRU

 
         U ne baš tako davno vrijeme, kad nije bilo ni šibica ni upaljača, vatra na ognjištu cuvana je gašenja. Da se od večeri pa do zore ne bi ugasila, vatra se ZAPRETALA tako što se preko žere nabacivao sloj luga. Vatra ispod luga može danima da traje bez novog loženja.
 
         Da niz veliku stranu volove pred kolima punim sijena ili drva ne bi potjerala preteška kola kola, jedno, a nekad i dva kola su se ZAPRETALA tako što se među paoce točkova stavljao jak kolac koji sprečava okretanje točka, te točak pod jakim teretom struže po zemlji kočeći.
 
        Često neko nekome zbog nečega ZAPRETI.
 
        Šta je bukvalno značenje riječi ZAPRETI? Sanskritsko PRETA znači MRTVO, te je ZAPRETANJE vatre umrtvljivanje vatre, ZAPRETANJE kola je umrtvljivanje kola, a šta je kad neko nekome ZAPRETI to svi znamo: to je ZAPREČENOM znak da prestane i stane inače...

No comments: