Sunday, August 21, 2016

STEĆCI I PETROGLIFI

 
 
 

       Nedavno pronađeni srednjevijekovni stećci u selu Dići kod Ljiga treba da se nađu na spisku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Republike Srbije. Trenutno su pljoštimice poredani po šljunku u porti crkve.  Pošto su od vrlo mekog kamena pješčanika i sedre, ovako direktno izloženi vremenskim nepogodama vrlo brzo će se raspasti. Treba barem nastrešicu u nekom okrajku pored crkve podići i tu ih vidljivo izložiti očima posjetilaca.

No comments: