Tuesday, August 16, 2016

SRBI SU MRZITELJI SRBA

        Srbi su mrzitelji istine, mrzitelji svojih korijena, mrzitelji svog naroda, mrzitelji Boga Istine i saradnici srbskih neprijatelja. Bošnjaci koriste svaku postojeću priliku da promovišu svoje i tuđe laži o tkz. bogumilima, a svetosavski Srbi svim silama u tome im pomažu, sa jedinom namjerom da očuvaju grkoortodosne laži crkvenog mitomanijskog kulta Srefana Nemanje i Svetog Save.
 
         Knjigu "Sećci, laž i bogumili", koja u detalje argumentima dokazuje da nije bilo bogumila, već da su to bili dvovjerci krstjani (poluvjerci Dušanovog zakonika), tu knjigu organizovano blokiraju srbski svetosavsci, plaćeni beogradski sloveno-rusofili i saradnici stranih tajnih službi.
 
Stećak u obliku ribe na brdu Glavica, Deževa dolina kod Novog Pazara (foto: Sava Kuzminac).
 
Stećak u obliku ribe (selo Tvrdoševo kod Novog Pazara).

Stećak u obliku ribe (Mali Zvečan blizu Kosovske Mitrovice).

         Da sam 100% u pravu o Srbima dvovjercima, evo i dokaza u obliku ribolikih stećaka srednjeg vijeka nedavno otkrivenih na nekropolama kod Novog Pazara u Raškoj oblasti (dvije fotografije s lijeva) i u Malom Zvečanu na Kosovu (treća fotografija desno). Isti oblik stećaka svjedoči da se radi o jednom vremenu i jednom narodu jedne vjere.
 
         Promovišući u srednjem vijeku nepostojeće Bošnjaštvo, Bošnjaci uveliko lažu o "bogumilskim stećcima". A šta za to vrijeme rade Srbi? Srbi blokiraju moju knjigu samo da bi odbranili crkvene laži o Nemanji i Savi. Jezuitsko-ekumenistička SPC sa svojim svetosavcima želi sačuvati te laži čak i po cijenu da Srbstvo nestane. I ako se Srbi ne vrate istini, strasno ogrezli u svetosavskoj laži i ljubeći laži, nestaće Srbi vrlo brzo.

No comments: