Thursday, August 11, 2016

SRBI, ČUVAJTE SE SRBA

 
        Kad je u antisrbskoj Kraljevini SHS počeo da se nameće po Srbe pogubni kult Svetog Save, po dobro plaćenoj narudžbini, državni slikar Paja Jovanović uradio je i sliku "Sveti Sava blagosilja Srpčad". Na toj slici Sveti Sava sjedi na prestolu sa grbovima srbskih zemalja 13. vijeka. Među tim grbovima je i hrvatska šahovnica, mada se najstariji tragovi toj šahovnici nalaze kod nekih Nijemaca u Austriji tek krajem 15. i početkom 16. vijeka. Tako se laž o starini Hrvata od Srba Srbima podmeće za istinu.
 
          Šahovnica je i na grbu cara Dušana u Ohmućevićevom grbovniku s kraja 16. vijeka i u Fojničkom grbovniku (15-16. vijek).
 
         Ovo su od mnogih samo dva dokaza prekrajanja srbske istorije i to ne biva ne biva samo od strane Grka i Vatikana već i iz Beograda od ortodoksnih jezuita među uticajnim srbskim državnicima, intelektualacima i iz svetosavske SPC, koji nisu ništa drugo do javna filijala Vatikana.

No comments: