Friday, August 5, 2016

RAZMIŠLJANJE ZAPADNOG SEKTAŠA O SRBSKIM DVOVJERCIMA


        “Balkanske gravure, s prikazom para jahača okrenutih jedan prema drugome, upućuju da su ta božanstava mitraistička, a ne grčka. Međutim, uključenjem ljiljana i svastika na njihovim gravurama stećaka, pretpostavljam da je Daleki istok porijeklo kulta, original magova, kroz magovski Surbanizam snažno prisutan u Bugarskoj, te u paganskoj Rusiji, također. Možda su ove ikone slikane ili gravirane od surbanita/hrišćansko 'dvovjerje’.”
                             (John Smith, Christianiti’s Greatest Controversy – Prelude to Genocide, Archangel Publishing, Victoria, Australia, 2004. p.176-177)

No comments: