Sunday, August 21, 2016

RAZLOG UNIŠTAVANJA

Na slici lijevo je poluelipsasti simbol Zemlje kao motiv na stećku iz Donje Zgošće i na stećku isčupanog sa groba kod crkve brvnare u Takovu. Neko je jezuitskim arhijerejima SPC naredio uništavanje starih nadgrobnika po Srbiji prvenstveno zbog njihovih simbola koji se podudaraju sa simbolima srednjevijekovnih stećaka, jer se preko simbola svjedoči kontinuitet Srba krstjana.

No comments: