Tuesday, August 2, 2016

RA, RAS, RASAN, RAŠAN I RAŠKA


         Jedno od najstarijih imena Sunca je RA: RA = EL = IL = BOG

RA > RASI > RASANI > RAŠANI > RAŠKA
 
         U grčkom i latinskom umjesto RA je AR i istog je osnovnog značenja kao i RA: SVJETLOST. Grčko ἀρσενικός (ARSENIKOS) znači kao i persijsko ZARNIK, avestansko ZARANIIA što znači ZLATO. Korijen ZAR znači sjaj: OZAREN (ZARKO > ŽARKO) . Ovo ZAR dalo je riječ CAR (latinski: CAESAR).
 
         Grčko ARSENIKOS bukvalno znači SILA, MOĆ, MUŠKO (1), jer su u starini Suncu, Mjesecu (kasnije i nekim hemijskim elementim) pridavali osobine polova, te je Sunce bilo muško, a Mjesecu je pridavan ženski pol (2). Dakle je AR nosilac značenja sjaja muške sile i moći (metafora SUNCA).
 
         Sanskritsko ARKA znači SUNCE, ali znači i PENIS. ARKA je ime i Nojeve lađe na kojoj je bio simbol C, simbol sa srbskog grba poznat kao simbol rađanja, života i besmrtnosti u mnogim drevnim kulturama širom svijeta. Svetovidov hram bio je u gradu ARKONI.
 
         Sanskritsko ARYA znači PLEMENIT, ČASTAN, MUDAR, GOSPODAR, a sva rečena sanskritska, sva grčka, sva latinska i ostala spomenuta značenja izvedenih og oblika AR obuhvata riječ RA:
 
         RA > RAS > RASA > RASAN > RAŠAN > RAŠKA
 
         Poenta je u tome da nazivi RAS, RASAN, RAŠANI i RAŠKA nisu nastali metatezom od grčkog i latinskog ARSA, nego su grčki, latinski, sanskritski i staroslovenski oblici postali metatezom od mnogo starijeg RA koje je sa bukvalnim značenjem: SUNCE. A SUNCE je nosilac zara, sjaja, muške oplodne sile i štit je Zemlji od propasti.
 
         A ko su bili drevni RAŠANI? Ime TRAČANI izvedeno je od TRAK, a TRAK je SUNČEV ZRAK. Etrurci su seba zvali RASENI, a nazivi TRAČANI i RAŠANI su istog značenja, sinonimi.
………………………..
         (1) Walter William Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Second edition, Oxford: The Clarendon Press, New York: Mccmillan & Co., 1893, p. 35.
         (2) Ib.

No comments: