Saturday, August 6, 2016

PERPER I PRPRRUŠA

U Dušanovom zakoniku piše ovako:
 
        “I u duhovnom predmetu svetovnjaci da ne sude, ko li se nađe od svetovnjaka da je sudio u duhovnom predmetu, da plati trista perpera; samo crkva da sudi.” (Dušanov zakonik, Član 12)
 
PERPER je novac, a ime je nastalo od osnove PER što je nekad davno značilo VATRA, JAKO SVIJETLEĆI (1). Od PER nastalo je i PERSIJANA (2) (kapak na prozoru koji štiti od svjetlosti), PERDA (pregrada koja zaklanja vid), PERČIN, nastalo je PERZIJSKI, PERIONICA, PERIVOJ, PERLA, PERO, PERUNIKA, PERUN, itd.
 
Skok navodi da rusko PERUN znači STRIJELA, GROM (3). Obratimo pažnju na ove riječi: UPERITI (< U PERITI), NAPERITI (< NA PERITI). Otkud korijen PER- u ovim riječima? Polinezanskim Maorima strijela je PERE (4). PERUN gađa PERAMA, tj. strijelama.

 
Zašto je PER-, osim značenja VATRA, nosilac i značenja STRIJELA? Mi sa sela znamo da su PERA ne samo kod ptica, nego je i biljke imaju PERA:
 
        “Idi NAPERJAJ repe krmadima”, govorili su stariji mlađima. Tad se išlo u vrt i od svake repe uskine se po jedno-dvoje PERA. Tako se lišće repe NAPERJA za krmad. Listovi su PERA. Sve što izbija iz jednog mjesta i strči u raznim pravcima, sve su to PERA.
 
         Korijen PER- je dao značenje maorskoj riječi PERE (strijela). I u srbskim riječima NAPERITI i UPERITI preneseno je značenje Sunčevih PERA NAPERENIH i UPERENIH u zemlju.
 
Nakon dužeg uvoda o izvornom smislu riječi PERPER, prelazimo na srž teme: zaboravljena srbska boginja PRPRьRUŠA. Njeno ime nalazimo u jednoj od obrednih pjesama koje su pjevane na Pobusni ponedjeljak (pjesme ružičalu ili družičalu):
 
         Neven, neven, malo cveće!
         Ljelj Ljeju,
         Mili Bože!
         Lepo cveće, žuto cveće!
         Ne uveni naša sloga,
         Ne uveni naša ljubov,
         Ne uvelo naše bratstvo,
         Krasno bratstvo pobratimstvo,
         Pobratimstvo ka rođeno,
         Dokle traje nas junaka,
         Nas junaka ljubeznijeh,
         Dokle traje jarkog sunca,
         Jarkog sunca gospodina
         I meseca sluge svoga,
         Dok ne dođe Davor bože,
         Davor bože, smrtni danče.
         Ko pogazi pobratimstvo,
         Prpr njemu,
         Davor njemu!
         Svoga brata pobratima,
         Pobratima ko rođenog,
         Ko prevari svoga druga,
         Svoga druga pobratima
         Satro ga silni Ljelju
         Svojim ocem strašnim bogom,
         Strašnim bogom Triglav bogom,
         A Triglavom svetom Trojicom.
         Dom mu zatri Prprьruša,
         Strašna seja Davor boga,
         Poslanica višnja boga:
         Stvoritelja, Držatelja
         I strašnoga Rušitelja.
 
Ko je ova PRPRьRUŠA što može ljudima da zatre dom? Značenje njenog imena otkriva nam riječ PRPR:
 
        “Ko pogazi pobratimstvo
         prpr njemu,
         Davor njemu!”
 
Riječ PRPR sačuvala se u obliku PRPA. Danas tvrde da je PRPA “šatrovački govor", ali nije tako: kad je neko u strahu, kaže se: “Spopala ga prpa!” Kod Vuka PRPOR je “vruć pepeo pomiješan s vodom kao oblog”. (5)

 
PRPRьRUŠA je boginja straha. Ko je ona i ima li joj ikakvog traga u srbskoj mitologiji?
Rekli smo da PRPь znači PRPA (STRAH), a šta znači RUŠA? Skok je zabilježio riječ RUŠIN sa značenjem CRVEN (m.r.) (6) RUŠ (ž.r.) je CRVENA, CRVENA VATRA, VRELINA, POŽAR koji RAZARA i UNIŠTAVA .
 
         PRPRьRUŠA je sestra boga DAVORA, boga nesreće, nostalgije, tuge i žalosti. DAVOR je izvedeno od sanskritskog DAVA ( दव ) što znači VATRA, VRELINA, POŽAR, RAZARANJE, UNIŠTENJE.  PRPRьRUŠA je STRAŠNA OGNJENA RUŠITELJKA. Ona je Božija poslanica, incijalna ISKRA ognjevitog požara, razaranja i uništenja. Njen dolazak izaziva PRPU (STRAH) iza kojeg, od njenog brata DAVORA, dolazi ljudima tuga i žalost kao posljedica požara, razaranja i uništenja.
 
        “Strašna seja Davor boga,
         Poslanica višnja boga:
         Stvoritelja, Držatelja
         I strašnoga Rušitelja.”
 
PRPRьRUŠA je nadimak tračke boginje GERMETITE. Tračko GER je TOPLOTA, VRELINA. Mada se ime GERMETITE prevodi kao VRELA SISA, bukvalno značenje njenog imena je OGNJEVITA. Pošto bez milosti razara i ruši ognjem, ona je OGNJENA MORA, tj. OGNJENA MARA, u hrišćanstvu preimenovana u OGNJENU MARIJU.
 
         Da su imena MORA i MARA ista pokazuju nam glagoli ZAMORITI i ZAMARATI. Infinitivni oblik sa korijenom MOR- u ZAMORITI služi za tvorbu svršenih, a oblik sa korijenom MAR- u ZAMARATI služi za tvorbu nesvršenih glagola.

 
         Neozbiljnim i subjektivnim tumačenjem krsta sa četiri simbola C (kasnije nazvana “ocila”) na nekim drevnim keramičkim prikazima PRPRьRUŠE, ona je od neozbiljnih autohtonih istoričara nazvana SERBONA, a ona nije SERBONA, vec tračka GERMETITA, OGNJEVITA PRPRьRUŠA, PRPA RUŠEVITA, OGNJENA MARA.
……………………….
         (1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga II, JAZU, Zagreb, 1972, str. 642.
         (2) Ib.
         (3) Ib. str. 644.
        (4) Edward Tregear, The Maori-Polynesian Comparative Dictionary, Lyon and Blair, Wellington, 1891, p. 334.
       (5) Vuk Steph. Karadschitsch, Lexicon, Serbico – Germanico – Latinum, Belgradi, in Thipographia Regni Jugoslaviae, 1935, str. 686.
       (6) Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga III, JAZU, Zagreb, 1973, str. 176.

 

No comments: