Thursday, August 25, 2016

KONTINUITET VJEROVANJA

Slovensko svetilište (reconstruction of a slavic temple from the 9th century in Groß Raden, Mecklenburg-Western Pomerania, North East Germany), lijevo je stećak srednjeg vijeka (Zemaljski muzej u Sarajevu. Foto: Kemal Čolak) i stećak 19. vijeka (Skobalj, Lajkovac. Foto: Nenad Milenković).

         Simbolika glavne mustre je sačuvana. To je pojednostavljeni prikaz Boga Sunca (vidi: Shigir Idol, Njemačka, pozicija pod brojem 1.).
 
Slovenski drveni idol (Shigir Idol, Germany).

Stećak iz Malog Boraka.
 
        Zašto su na stećku 19. vijeka dvije predstave krsta? Donjim je prikazano vrijeme godine sa četiri godišnja doba (ona dva kružića iznad i dva krstića ispod), a gornjim dan ljetnje dugodnevnice, Vidovdan kao glava Sunca Svetovida koji je glava svim godišnjim dobima.
 

No comments: