Thursday, August 25, 2016

KAMENI OLTARI

        U "Životu Svetog Simeuna" Domentijan spominje Nemanjino istrebljenje jeretika. Domentijan ne spominje bogumile, već jeretike koji imaju kapišta (kapišća):
         "…I BLAGODAĆU DATOJ TI OD BOGA PRELESNI MRAK BEZBOŽNIH JERETIKA ODAGNA I JERES NJIHOVU ISTRIJEBI, I KAPIŠTA NJIHOVA RAZRUŠI I IDOLE NJIHOVE SKRŠI I ZLOSLOVNU PAMET NJIHOVU ZLU ISTRIJEBI I SLAVU NJIHOVU BEZ OSTATKA UGASI...” (Život Svetoga Simeuna, napisao Domentijan, na svijet izdao Đura Daničić, Državna štamparija u Beogradu, 1865, str. 64)
 
        Šta je kapište? Sanskritsko capati (cap ) znači zahvaljivanje, nosač, a sanskritsko kapi ( कपि ) znači sunce. Na kapištu su Bogu i bogovima prinoseni darovi zahvalnosti. Sanskritsko prinati i prinite takođe znače zahvaljivati. To su riječi potpuno istog značenja kao i srbske riječi prinositi (dar) i prinijeti (dar). Postoji i hebrejska riječ sličnog oblika:  kappāra što znači žrtva za pomirenje. Srbsko kapara je davanje novca ili nakita kao zalog.
 
Kameni oltar (žrtvenik ili časna trpeza) na staromm greblju na brdu Glavica u Deževskoj dolini kod Novog Pazara.
        I pored pominjanja kapišća javljaju se čuvari ugleda i lika Stefana Nemanje koji tvrde da je Nemanja istrijebio rimokatolike!? Ne da je ta tvrdnja laž, nego je to najveća drskost u pljuvanju istine i zdravog razuma. Naravno da se radi o dvovjernim krstjanima, poluvjercima Dušanovog zakonika.
 
Kameni oltar iz Malog Boraka (sada u selu Skobalj) kod Lajkovca (Foto: Nenad Milenković).
 
Na postolju oltara u Skobalju još je  vidljiv latinični natpis iz ko zna kojeg vremena (Foto: Nenad Milenković).
 
Kameni olltar kod nekadašnje crkve brvnare u Loznju kod G. Milanovca.
 
58. strana e-knjige "Božija slova" sa objašnjenjem šta znači "kapišće".

No comments: