Tuesday, August 2, 2016

GREB NIJE GROB

        U srednjebosanskom selu Viduši postoje toponimi Gladno greblje, Ciganjski greb, Kićin greb. Govorilo se: išao na greblje, okadio greb, zbor na greblju. Po zvaršetku nesretnog rata 1992-1995. godine izbjegli srednjebosanski Srbi umjesto GREBLJE počeše govoriti GROBLJE, a GREB zamijeniše riječju GROB, jer svaka promjena duha u narodu izaziva i promjenu riječi u jeziku tog naroda.
 
         Neko će reći da je svejedno: GREB ili GROB. Nije svejedno i pokazaćemo zašto nije i zašto u rječnicima srbskog jezika nema riječi GREBLJE, a ima riječ GROBLJE. Priču o tome započećemo citatima Homerove Ilijade.
        Pred pogibiju trojanskog junaka Sarpedona boginja Hera govori Zevsu šta će biti sa Sarpedono-vim mrtvim tijelom:

        “…pa nek njega
         Nose dok ne stignu s njim u Likiju široku zemlju;
         te će ga braća pogrepsti i svojta i nadgrobnu humku
         nasut’ i spomenik dići; jer takvima je mrtvima pošta.”

                 (Homer, Ilijada, Pjevanje 16, Odjeljak 13, prevod Miloš N. Đurić)

Ovako stoji u prevodu T. Maretića:

        “…nek nose
         Njega, dok ne dođu s njim u Likiju široku zemlju,
         Tu će ga braća sahranit i rođaci i hum će grobni
         Nasut i metnuti stećak, jer čast je mrtvima takva."

               (Homer, Ilijada, Pjevanje 16, Odjeljak 14, stihovi 453-457, prevod Toma Maretić)

U Đurićevom prevodu stoji POGREPSTI, a u Maretićevom SAHRANITI. Na prvi pogled riječi POGREB i SAHRANA imaju isti smisao, ali nije tako.
 
Greb sa stećkom (Biljegom, mramorom) na vrhu.
 
         Riječ POGREB sastavljena je od PO GREB, što znači da se PO smrtnim ostacima podigne GREB: PO GREB. Šta je GREB?
 
         Danas su GREB i GROB istoznačne riječi, ali postanjem i značenjem nisu bile iste. GREB je UZVIŠENJE, HUMKA, GROMILA, MOGILA, TUMULUS. Od riječi GREB je GREBLJE. Kad je nešto GREBENASTO, ono je NABORANO, NAZUBLJENO.
 
         Keltsko (gaelik) GREAD (1) znači SPALITI, SAŽEĆI. Gaelik GREINE (2) je SJAJ ZORE, GREJ SUNCA. Korijen GRE- u latinskom dao je CRE- (KRE- < GRE-) u riječi CREMARE sa značenjem GORJETI. SPALJIVANJE i GORENJE upućuju na OGREV: OG-REV. OG je OGANJ, a šta je REV?
 
         Sanskritsko REBHA je PUCKETANJE, GOVORENJE, HVALENJE, SLAVLJENIK. Sve je iz vremena spaljivanja mrtvaca: vatra PUCKETA, drži se GOVOR sa HVALAMA mrtvacu i tako mrtvi covjek postaje SLAVLJENIK. Pogledajmo:
 
         a) ÓG REBHA > ÓGREBHA = OGNJA PUCKETANJE, OGNJA HVALA, OGNJA SLAVA
         b) PO ÓG REBHA > PO ÓGREBHA > PÓGREBA > PÓGREB = SPALJIVANJE (latinski: cremare).
 
Dva greba (gromile) na Romaniji.
 
         Na mjestu PÓGREBA (SPALJIVANJA) podizan je GREB (HUMKA, GROMILA, MOGILA, TUMUL). GREB je vidljivi ZNAK mjesta nečijeg PÓGREBA. Kao ZNAK prenio je GREB svoje značenje na proces pravljenja ostalih ZNAKOVA. Da bi se u kameni stećak na GREBU ugravirao ZNAK, po kamenu mora da se GREBE. GREBANJE nije KOPANJE. GREBANJE je ŠILJKOM (GREBOM) isrctavanje ZNAKA. Keltsko (gaelik) GRABH (3) znači GRAVIRATI, USIJECATI, REZBARITI (grčki: GRAFIKOS, γραφικός), a sve je izvedeno od korijena GRE-: GREBIRATI > GREVIRATI > GRAVIRATI.
 
         Od GREB izvedeno je GREBEN. Planinski GREBEN nema nikakve veze sa GROBOM. Postoje i GREBENI za češljanje vune. Ni oni nemaju veze sa GROBOM. U riječi GREBEN značenje je na OŠTRINI VRHA koji GREBE. Ne može se GROB iskopati GREBANJEM.
 
         Otkuda je i čija je riječ GROB? I to je iz keltskog: gaelik GROB (4) je KOPANJE. Riječ GROB (5) sa istim značenjem je i gotska riječ (aškenaski jezik Skita ili Gota). Vikinzi su AŠKENAZI i sve do njihove hristijanizacije oni su SPALJIVALI svoje mrtvace, nisu kopali GROBOVE, što znači da su riječ GROB preuzeli od Kelta.
 
        “GROB, groba, m. sepulcrum, naj starije je značenje jamačno bilo: jama u zemlji, ali već u praslavensko doba postalo je uže: jama ili uopće mjesto gdje se sahranjuje, ukopava mrtvo tijelo.” (6)
 
        “Riječ je praslavenska, isporedi stslov. grobъ, rusko гробъ, čes. hrob, polj. grób. – Postaje od korijena greb glagola grepsti, te se ojačanjem e pretvara na o; uz grob ima u našem jeziku i greb…” (7)
 
Ne može E da se pretvara u O. Zašto se GREPSTI nije pretvorilo u GROPSTI? GREB sa glagolom GREPSTI nema značenje KOPATI, nego USIJECATI, REZBARITI, GRAVIRATI. GROB se ne USIJECA, nego KOPA.
 
         Riječ GROB je keltska i gotska riječ GROB sa značenjem KOPATI. Običaj UKOPAVANJA MRTVACA je od vremena primanja hrišćanstva. Od tog vremena je i riječ SAHRANA što je po hrišćanskom vjerovanju čuvanja zemnih ostataka do opšteg vaskrsenja iz GROBA.
 
         Riječ GREB je od PO-ÓG-REBHA (PÓGREBA) nastala je u prehrišćanskom običaju spaljivanja mrtvih uz podizanje GREBA (HUMKE, GROMILE, MOGILE, TUMULUSA) nad urnom sa pepelom mrtvaca. Tu nije bilo KOPANJA GROBA. GROB je od vremena hrišćanstva.
………………………
        (1) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 312.
        (2) Ib. p. 313.
        (3) Ib. 309
        (4) Ib. 315.
        (5) Ib.
        (6) Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Dio III, Obradio P. Budmani, JAZU, Zagreb, 1887-1891, str. 453.
        (7) Ib.

No comments: