Thursday, August 11, 2016

DVIJE ZMIJE - IZVORNO ZNAČENJE

 
         Episkopski štap sa dvije zmije na vrhu crkvenim laicima istumačen je kao simbolika Isusovih riječi kazanih apostolima pred slanje apostola u narod: "Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi" (Mat.17,16) .
         Isus nije rekao da budu mudri kao dvije zmije, niti da budu mudri kao Hermesove (Merkurove) zmije, zar ne? Ako su na štapu zmije po Isusovim riječima, a gdje je golub iz Isusovih riječi? Ako je to Isus rekao onda, zašto episkopi taj štap... nose tek zadnjih 250 godina? Dakle to nije to!
         Dvije zmije su simbolika protoka vremena jedne godine. To je najjasnije prikazano na jednoj od sumerskih vaza (Libation vase of Gudea, 21. century BC). Na pomenutoj vazni centralni motiv je osovina svijeta (axis mundi) oko koje su omotane dvije zmije. Desna zmija je simbol šest mjeseci godine Sunčevog puta od zimske kratkodnevnice u dnu južnog neba do ljetne dugodnevnice kad Sunce dostiže svoju najvišu tačku na zenitu sjevernog neba. Druga zmija predstavlja spuštanje Sunca u sljedećih šest mjeseci od ljetne dugodnevnice ka najjužnijoj tački Sunca na dan zimske kratkodnevnice. Glave zmija su proljeće i ljeto, dvije vatre Sunca.
 
 
         Zmije na Hermesovom (Merkurovom) stapu upravo to znače: štap je osovina svijeta, a zmije vrijeme godine. Štapovi ortodoksnih episkopa takođe to znače, a krst između zmija je dan ljetne dugodnevnice, dan u kojem se smjenjuju projeće i ljeto. Krst je markirna tačka Sunčevog zenita na sjevernom nebu.
         Hermes (Merkur) je glasnik bogova, što je u stvari značenje Sunca: Hermes (Merkur) je Sunce. Pošto je episkopski štap osovina svijeta, zmije na štapu vrijeme godine, krst ljetna dugodnevnica, zapitajmo šta su episkopi kao vlasnici i nosioci tog štapa? Oni su od crkve simboli Boga na ovom svijetu, zamjenici (namjesnici) Boga. Zato je svaki episkop, kao namjesnik Božiji, papa u svojoj eparhiji i narod se ništa ne pita.

No comments: