Tuesday, August 2, 2016

BILEĆA

Rijeka Bileća
 
Haran i rijeka Bileća (Balikh).
 
         U jednom biblijskom atlasu o gradu HARAN piše:
 
        “It stands on the BELIK (the ancient BILECHA, or BALISSUS), a tributary of the Euphra-tes.” (1)
 
         “Stoji na rijeci BELIK (drevna BILEĆA ili BALISSUS), pritoci Eufrata.”
 
Najstarije ime pomenute rijeke je BILEĆA, BALISSUS pa BELIK. Danas je to rijeka BALIKH. Pogledjmo porijeklo i značenje imena ove rijeke:
 
         BIJEL (ijekavski) = BEL (ekavski) = BIL (ikavski) = BAL (semitski)
 
BIL je opisni pridjev srpskog ikavskog govora (ekavsko BEL ili ijekavsko BIJEL). Ikavskim su govorili BRIGI, te je kod njih BREG (BRIJEG) bio BRIG.
 
         BIL-ET-JA > BILEĆA = BELEĆA, BIJELEĆA
 
Bileća u Hercegovini
 
         U Hercegovini je grad BILEĆA. Niko traga tom imenu do danas nije odredio, a eto vidimo da to nije nikakav problem. Hercegovačka BILEĆA stoji na samom izvoru rijeke Trebišinjice čija je voda tu u BILIM vruljcima izbijala iz stijene. Ime Trebišnjice po gradu Trebinju novijeg je vremena kao i ime Trebinja.
 
Od 1968. godine izvor Trebšinjice  je pod vodom vještačkog Bilećkog jezera.
 
         Najvjerovatnije se u starini Trebišnjica zvala BILEĆA, te po njoj i naselje BILEĆA dobilo ime. Ko je promijenio ime rijeke? Onaj ko je promjenio mnoštvo imena toponimima Balkana: crkva preko svojih istoriografa i kartografa, jer BILEĆA pokazuje da su tu živjeli ILIRI BRIGI, tj. TRAČANI, tj. KELTI kao što su neki BRIGI boravili i u Maloj Aziji.
……………………..
         (1) “The Bible atlas of maps and plans to illustrate the geography and topography of the Old and New Testaments and the Apocrypha”, Sixth Edition, Society for promoting Christian knowledge, London, 1900, p. 17.

No comments: