Monday, July 25, 2016

UNIVREZALNOST SIMBOLA


1. Petroglif američkih Indijanaca (Martis culture, Northern California),
2. keltska ogham simbolika (Book of Ballymote, 1390),
3. stećak (Ravno, Kupres)...
4. petroglif (Volcano National Park, Ki’i pohaku, Hawaii),
5. krst-fibula (7. vijek, Buškog Blato, Duvno, zapadna Hercegovina),
6. indijanski petroglif (Saint Victor Petroglyphs, Saskatchewan),
7. stećak (Kovači, Bileća),
8. petroglifi (Knowth Calendar Stone, Ireland)

No comments: