Saturday, July 23, 2016

UNIVERZALNOST SOLARNIH SIMBOLA

Simbol dugodnevnice
 
         Gore lijevo je znak dugodnevnice na glinenoj figurini (Oltenia, Romania, 1600-1200 BC). Desno od ove figurine je petroglif sa istim znakom (Lobo Canyon, Cebolla Wilderness, New Mexico). U sredini je figurina kulture iz Crne Vode (Cernavodă or Cîrna culture, Romania, 4000—3200 BC). Dole lijevo je poprsje kipa keltskog božanstva, a desno je motiv na stećku (Nabojine, Kladanj, Bosna).
 
Isti simbol na petroglifu (Joshua Tree National Park, California), na stećcima i metalnom reljefu (dole lijevo, Urartu, 900-600 g. st. ere).
 
Krug (elipsa) na vertikalnoj liniji (petroglyphs, Inga Stone, Brazil).
 
Simbol kruga sa linijom.
 
      Krug sa vertikalnom linijom po sredini je znak promjene godišnjeg doba, tj. ljetnog i zimskog solsticija (ljetne dugodnevnice i zimske kratkodnevnice). Krug sa horizontalnom linijom je znak ravnodnevnice proljetnog i jesenjeg ekvinocija.  Ako je krug na sredini duge vertikalne linije, on i tada označava ekvinocije: istočna polovina je znak proljeća, zapadna polovina je znak jeseni. 
 
   U vrhu slike lijevo je solarni simbol na keltskom kamenu (Kermaria, Pont-l'Abbé, Finistére, France, 4 cent. BC). Do njega desno je petroglif južnoame-ričkih Indijanaca takođe prekolumbovskog vremena (Chesta Rock, Peru). 
 
        U srednjem redu lijevo je petroglif prekolumbovskih amerčikih Indijanaca (Bishop, California). Do njega su isti simboli na dva naša srednjevijekovna stećka (Zijemlje polje kod Mostara i Orah, Bileća). U dnu slike je petroglif američkih Indijanaca (Herschel,Saskatchewan) i stećak iz Etnografskog muzeja u Beogradu.
 
Krug sa linijom
 
        Gore desno je keltski kamen (Aran Islands/ Inishmore, Ireland), a do nega prekolumbovski indijanski petroglif (Petroglyph Park, Albuquerque, Bernal County, New Mex). U dnu lijevo je geoglif (Cerro Pintados, Chile). Do njega su dva indijanska petroglifa (Moab Region, Utah; Grimes Point, Fallon, Nevada). Sasvim desno je već pomenuti stećak iz Oraha kod Bileće
 
Simbol Y (RA) na pećinskim piktografima, petroglifima i stećcima.
 
 
Motivi na keltskom novcu (Henri de La Tour, Atlas de monnaies gauloises préparé par la Commission de topographie des Gaules et publié sous les auspices du Ministère de l'instruction publique, PL. LV). i na stećku iz Glisnice kod Pljevalja.
 
Božiji skiptar (žezlo)
 
        Motiv Božijeg skiptra između dva Sunca na stećku (Glisnica, Pljevlja, Crna Gora) i na keltskom krstu (Muiredach's cross, Monasterboice, Ireland, 9-10 century). Na oba skiptra nalaze se po dva rožića, što je jasan dokaz istog prehrišćanskog duhovno-vjerskog izvora ovih simbola.
 
Simbol oblika C
 
1. Petroglif američkih Indijanaca (Martis culture, Northern California),
2. keltska ogham simbolika (Book of Ballymote, 1390),
3. stećak (Kovači, Bileća),...
4. petroglif (Volcano National Park, Ki’i pohaku, Hawaii),
5. krst-fibula (7. vijek, Buškog Blato, Duvno, zapadna Hercegovina),
6. indijanski petroglif (Saint Victor Petroglyphs, Saskatchewan),
7. stećak (Ravno, Kupres)
 

Obelisk na keltskom novcu i na stećku.
 
        Isti ili slični solarni simboli širom svijeta svjedoče da su nekad u davnini ljudi cijelog svijeta bili jedan narod sa jednom istom vjerom. Simbolima je svijet tijesan, a kamo li neznanjem i lažima ljudskim sputanim mozgovima, naročito mozgovima fanatičinih balkanskih religijskih umobolnika.
 

No comments: