Sunday, July 17, 2016

NE MOŽE TO TAKO

 
         Današnji Srbi se ponose što su grkoortodoksni svetosavci, a tvrde da su stećci njihovih predaka djelo. Grkoortodoksna crkva ubijala je i terorisala graditelje stećaka.
         DanašnjiHrvati se ponose što su rimokatolici, a tvrde da su stećci njihovih predaka djelo. Rimokatolička crkva ubijala je i terorisala graditelje stećaka.
         Današnji Bošnjaci se ponose što su islamske vjere, a tvrde da su stećci njihovih predaka djelo. Pripadnici islama ubijali su i terorisali graditelje stećaka.
        Ali, oni što su podizali stećke nisu bili ni grkoortodoksi, ni rimokatolici, ni pripadnici islama, nego dvovjerci krstjani i šta vi današnji grkoortodoksi, rimokatollici i muslimani imate zajedničko sa vašim precima? Zajednička krv? Krv ništa ne znači, jer su svi ljudi iste krvi, već duh vjere koji je u vama on znači, a duh vaše današnje vjere nije istovjetan duhu vaših predaka, već je neprijateljski prema duhu vaših predaka.
         Stećci su svjetska kulturno-istorijska baština, a nisu ni današnjih grkoortodoksnih Srba, ni rimokatolika Hrvata ni Bošnjaka muslimana.

No comments: