Thursday, July 28, 2016

MISTERIJE I SIMBOLI

 
         Kad se završio potop, sa područja visokog i hladnog Ararata Noje sa porodicom ide na jug u sunčanu i toplu zemlju Senaru (Šumer, Sumer). Noje i njegovi sinovi Jafet, Sem i Ham donijeli su potomstvu prepotopsku vjeru i mnoga znanja prepotopskog svijeta prenijeli su potomstvu. U ta znanja spadali su i simboli.
 
         Ali, kao što ni danas znanje i nauka ne interesuje većinu, tako je bilo i onda: prava vjera i znanje zanimali su samo rijetke pojedince.
 
         I namnožio se narod u Senari i po svojim granama razišao se širom svijeta, a oni rijetki pojedinci prenosili su osnovno učenje vjere i znanja svom narodu, a u detaljno znanje opet su upućivani samo izabrani. I ovi izabrani činili su prve grupe tajnih društava iz kojih će se vremenom razviti sve prošle i današnje misterije (religije, vjere) svijeta i tajna društva svih grana moderne masonerije.
 
         Svaka vjera kroz vremena biva iskvarena ljudskim mudrovanjima njenih prvosveštenika, sveštenika i vjernika, te se vremenom izokrene u svoju suprotnost. Tako su od one prave vjere primljene od Noja ljudske vjere širom svijeta postale bezbožne vjere pune zla i krvi životinjskih i ljudskih žrtava.
I propadale su i te iskvarene vjere, jer su predavane po zlu većima od njih. I danas smo tu gdje jesmo: u svijetu bezbožništva, degradacije, izrabljivanja, pljačke i terora.
 
         A simboli? Simboli su trajali sa trajanjem onih pojedinaca koji su znali njihova značenja, ali zle vjere sa zlim ljudima često su dobra značenja simbola izvrtale u značenja svoga zla.
 
         Najduže trajanje simbola je kod američkih Indijanaca i kod Srba: oni su koristili simbole sve do kraja 19. vijeka, a danas su i kod njih simboli samo dio "šara" njihovog folklora kojima oni smisao ne znaju.
 
         Na slici je simbol koji znači SIGURNOST, DOM, ŠTIT:
 
1. ritualna kecelja drevnih Indijanaca Nikaragve,
2. simbol na neolitskoj figurini (Vadastra kultura, Mezin, Ukrajina),
3. egipatski hijeroglif,
4. Sinuaga petroglif (V-Bar-V Ranch, Verde Valley, Arizona)

No comments: