Monday, July 25, 2016

MEĐA

         Prelazak Sunca preko galaktičkog meridijana u Mliječnom putu zbiva se na ljetnu dugodnevnicu 21. juna (ljetni solsticij) i na zimsku kratkodnevnicu 22. decembra.
 
         Sunčev prelazak preko Mliječnog puta na sjevernom dijelu nebeske hemisfere dešava se između 21. maja i 21. jula, a na dijelu južne između 21. novembra i 21. januara.
 
 
      Znak MEĐE na posmrtnoj urni (slika preuzeta iz knjige "Vincansko Pismo i drugi gramatoloski ogledi", Radivoja Pesica, Pesic i sinovi, Beograd, 1995, str. 28) .
Znak MEĐE na egipatskim hijeroglifima i na kipu sa Uskršnjih ostrva.
 
Sunce na galaktičkom meridijanu na dan ljetne dugodnevnice.
 
Sunce na galaktičkom meridijanu na dan zimske kratkodnevnice.
 
         Galaktički meridijan je MEĐA između godišnjih doba. Na sjevernoj Zemljinoj polulopti prelaskom Sunca preko meridijana na sjevernom dijelu neba prestaje proljeće i nastaje ljeto, a na južnom dijelu neba prestaje jesen i počinje zima.
 
        Na južnoj Zemljinoj polulopti je obrnuto: prelaskom Sunca preko galaktičkog meridijana na sjevernom dijelu neba prestaje jesen i počinje zima, a na južnom dijelu neba prestaje proljece i počinje ljeto.
 
         Na priloženim slikama vidimo simbol ove MEĐE na urni iz 15-13. v. st. ere, vidimo ga medju egipatskim hijeroglifima ptolemejskog doba i vidimo ga na kipu sa Uskršnjih ostrva (pretpostavljaju da je iz 10-14 v. n. ere).

No comments: