Sunday, July 17, 2016

LILA, LILJAN I BOG LI

        Englesko LIGHT, katalonsko ILUM i njemačko LICHT engleski etimolog 19. vijeka Walter W. Skeat izvodi od osnove LUH (1) što znači SJATI. U ikavskom govoru srbskog jezika riječ LJETO (ijek.) ili LETO (ek.) je LITO. Tako vidimo da englesko LIGHT, katalonsko ILUM, njemačko LICHT i naše ikavsko LITO imaji isti korijen: LI-. Ovdje ćemo pokazati da englesko LILY ne potiče od latinske osnove LUH. Počinjemo od LJILJANA. LJILJAN je simbol SUNCA. I pogledajmo:
 
latinski: LILIUM,
srednjevijekovno engleski: LILIE,
savremeni engleski: LILY,
anglosaksonski: LILIE (množina LILIAN),
ruski: ЛИЛИ,
ukrajinski: ЛИЛИЯ
bugarski: ЛИЛИЯ
bjeloruski: ЛIЛEЯ
keltski (gaelik): LILI,
keltski (velški) LILI,
švedski LJILJA,
spanski: LIRO,
portugalski: LIRO,
latvijski: LILIJA,
irski: LILE,
kanarisko LILI
danski: LJILJE,
ceski: LILIE,
finski: LILJA
francuski: LIS,
baskijski LILY,
kalalonski: LLIRI,
galicijski: LIRIO,
njemacki: LILIE,
malteski: LILY,
poljski: LILIA,
mađarski: LILIOM
 
LJILJAN sa korijenom LI- jedna je od najrasprostranjenijih internacionalnih riječi.
 
Lile
 
        Šta su LILE koje se još po našim balkanskim krajevima pale u određene kalendarske praznike u čast LJETNOG SUNCA (norveški LETT znači LJILJAN). Postoje petrovske LILE, ivanjske LILE. Korijen riječi LILA je LI-, a LA je samo sufiks ženskog roda. Muški rod glasi LILAN od ovog oblika izvedena je riječ LJILJAN. On je simbol SUNCA i SVJETLOSTI.
 
Pošto su nazivi LILAN (LJILJAN) i LILA (LILE) nastali iz istog korijena LI-, istog su simboličkog značenja: SUNCE i SVJETLOST.
 
 
         LILE se prave od trešnjine ili brezine kore. Kad se dijelovi starije kore sami odvoje od stabla, vremenom se suše u savijaju u smotak ili u spiralu. LILA je KOVRDŽAVA. Cvijet LJILJANA je takođe savijen, KOVRDŽAV. Na svim antičkim i rimskim prikazima APOLONA i MERKURA, bogova Sunca, kosa je KOVRDŽAVA. Pogledamo li SUNCE na najnovijim astronomskim fotografijama, vidimo da i ono ima “KOVRDŽE”. Te “KOVRDŽE” su dio “SUNČEVE KOSE”, tj. PROTUBERANCA KORONE OKO SUNCA.
 
 
        Što će drvetu LIST? LIST hvata SUNCE. Zašto LIMUN ima svoje ime? Zato što je SVIJETE žute boje kao SUNCE. Cvijet LIPE je SVIJETLE žute boje. DETELINA je DETE LINA. Lisica je SVIJETLE žute boje. Svugdje je nosilac značenja SVJETLOSTI korijen LI-.
 
 
        LIJEP (ijek.) ili LIP (ik.) je sa korijenom LI- i znači NALIK na LI (ekavsko LEP je skraćeni oblik od LIJEP). Svaka stvar ima svoje LICE i NALIČJE. LICE je strana SVJETLA, NALIČJE je suprotna strana. LIJEK (ijek.) ili LIK (ik.) vraća ZDRAVLJE ( ekavsko LEK je skraćeni oblik od LIJEK). Biće da je LI- nosilac značenja ŽIVOT. Sve ispod nabrojane riječi imaju korijen LI- i sve znače ŽIVOT:
 
engleski: LIFE,
danski: LIV,
frizijski: LIBBEN,
islandski: LIF, LIFI,
luksemburški: LIEWEN
norveški: LIV
švedski: LIV
 
        Šta je izvorno i bukvalno značenje korijena LI-? Čovjek je stvoren po LIKU Božijem:
 
a) LI-K > LIK,
b) LI-KE > LICE
c) LI-K-I > LIČI
 
BOG je SVJETLOST, SUNCE je SVJETLOST i simbol je LICA BOŽIJEG. Sunce je LI. Bog je SVJETLOST, dakle je i Bog LI. Sanskritsko LI ( ली ) znači DRŽEĆI, UTVRĐENI. Od SUNCA ide ZRAKA. SUNCE je LI, ZRAKA je LINIJA:
 
a) LI > LIK > LICE
b) LI > LINI > LINIJA
 
         Sumersko LI-IL znači EKSPLOZIJA, a svaka eksplozija je SVJETLOST. Sumersko LI-IL-LIL-LU je bog Ninib, bog Sunca, prvorođeni sin boga BELA (2) Da li je semitsko IL, ime Božije, nastalo metatezom od Božijeg imena LI, ili je ime LI metatezom postalo od IL? O tome postoje i ovakvih mišljenja:
 
        “To nije bio Enki koji je imao nesumersko ime, već otac Enlil. Glavni dokaz potiče iz Elba teksta. U tri važna semitska jezika teksta iz ovog grada nađemo božanstvo čije je ime napisano slogovno kao I-LI-LU. Budući da je ovaj lik nazvan "otac bogova", ne može biti nikakve sumnje da smo u prisutnosti mesopotamskog Enlila. Mislim da nisam jedini mišljenja da je ILLILU morao nastati kao reduplikacija semitske riječi za božanstvo IL, i da pisanje ENLIL predstavlja sumerizaciju kroz disimilaciju, uzrokujući u nečemu da liči na sumersko – sa početnim elementom EN – ali koji je u stvari pozajmica iz stranog jezika.” (3) (P. Michalowski, RAI, 43 (1998), pp. 241-242)
 
Ali osim sumerskog jezika korijen LI- javlja se i u jafetovskim jezicima. LI je starije od semitskog IL, jer je i feničansko LIBAN izvedeno od osnove LI, kao i ime LIBIJA. Hebrejsko ime LIBNAH (heb. LIVNAH) znači ČISTOTA, BJELINA (4). Hebrejsko ime LIBNI (heb. LIVNI) znači BIJEL (5). Ništa ČIŠĆE I BJELJE nema od SUNCA I BOGA. Dakle i u semitskim jezicima postoji LI, što je dokaz da je semitsko IL nastalo metatezom od starijeg LI.
 
         Tako naša LILA svjedoči i porijeklo riječi LJILJAN (eng. LILY) i sumersko ILILU i drevno i već zaboravljeno im BOGA SUNCA: LI.
……………………….
         (1) Walter William Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Second edition, Oxford: The Clarendon Press, New York: Mccmillan & Co., 1893, p. 832.
         (2) John Dyneley Prince, Materials for a Sumerian Lexicon, Part I, J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig, 1907. p. 225.
         (3) The God Enki In Sumerian Royal Ideology And Mythology, Tartu University Press, Tartu, 2010, p. 219. ISBN 978-9949-19-523-7 (PDF)
         (4) The Zondervan Pictorial Bible Dictionary, General Editor Merrill C. Tenney, Regency Reference Library, Grand Rapids, Michigan, 1967, p. 486.
         (5) Ib.

No comments: