Tuesday, July 5, 2016

KRALJ TVRTKO KOTROMANIĆ GRADU TROGIRU

 
        O srbskoj pobjedi u Boju na Kosovu 15. juna 1389. godine, upravi svog grada Trogira ovako savremenik Boja na KosovuTvrtko I Kotromanić, bosanski kralj, iz Sutjeske 1. avgusta 1389. godine piše:
        “Onoga ohologa vražjega sina i slugu neprijatelja imena Krstova i cieloga roda čovječjega .. nevjernoga naime Amurata, koj si bio pokorio mnoge narode .. i koj bješe već došao s dvjema svojima sinima i sa sljedbenici Turci i naše zemlje uzne...miriti u nakani da kasnje navali i na vaše, napokon sraživši se s njima dne 15 lipnja .. nadvladasmo tako, da malo od njih žive iznesoše glave.” (Franjo Rački, Pokret na slavenskom jugu koncem XIV i početkom XV stoljeća, Rad JAZU, Knjiga III, Zagreb, 1868, str. 94.)
 
 
         Pismo je takođe objavio istoričar Stojan Novaković u svom ogledu "Italijanski arhivi i naša istorija", Glasnik srpskog učenog društva, Knjiga XI, Sveska XXVIII staroga reda, Beograd, 1870, str. 436.
 
        Zašto 99% današnjih Srba ne voli objavljivanje ovog pisma? Zato što im dira u bolesni mozak u koji je usađena zvanična laž srbske politike i srbske svetosavske crkve o srbskom porazu na Kosovu i o slavi i svetosti knjeginje Milice, koja je nakon bitke svojim vazalnim ugovorom sa Bajazitom u stvari dala krila Turcima za kasnija osvajanja Balkana.
 
         Zašto današnji bosanski muslimani neće voliti objavljivanje ovog pisma? Zato što se Tvrtko kao hrišcanin borio protiv tursko-muslimanske okupacije Bosne, a oni su pod Tvrtkovim grbom 1992-1995- godine ušli u rat protiv hrišćana Bosne. I šta oni imaju zajedničko sa Tvrtkom?

No comments: