Sunday, June 12, 2016

SILOVANJE ISTORIJE ALBANIJOM

         Prvo na listi ilirskih plemena je pleme ALBANI ili ALBANOI (grčki: Ἀλβανοί), koje je po boravilo na centralnoj teritoriji današnje Albanije gdje je bio i njihov grad grčkim zapisan ALBANOPOLIS (Ἀλβανόπολις). Tek u drugoj polovini 19. vijeka po ilirskom plemenu ALBANI dobija zvanično ime današnja država ALBANIJA, a Zapadnjaci Šiptare počeše zvati Albancima.
 
         Šiptari sebe ne zovu Albancima, niti u svom jeziku imaju riječi AL, BAN, ALBAN, niti su ikada imali riječ ALBANIJA. Kako može jedan narod biti nazvan po riječi koju on u svom jeziku nema, niti ju je ikada imao? Može samo silovanjem istorije.
 
         Ime ALBANIJA potiče iz keltskog jezika: ALBION je najstarije ime Britanije:
 
        “ALBION is the name of Britain preserved by the Greek writers;…” (1)
 
“ Albion je ime Britanije sačuvano od grčkih pisaca;…”
 
        NA keltskom (gaeliku) imamo sljedeće riječi:
 
ALB = ŠKOTSKA (2)
ALBAINN = ŠKOTSKA (3)
ALBANACH = ŠKOTSKI (4)
ALBANNACH = ŠKOTLANĐANIN (5)
 
         “ALP, a high mountain. (Lat.) Milton has ALP, P. L. ii. 620; Samson, 628. We generally say ‘the Alps’. Milton merely borrowed from Latin. – Lat. ALPES, pl. the ALPS; said to be of Celtic origin.” (6)
 
“ALPE, visoka planina. (Lat.) Milton je imao ALP, P. L. II. 620; Samson, 628. Mi uopšteno kažemo ‘ALPE’. Milton samo pozajmljuje iz latinskog. – Lat. ALPE, mn. ALPI; rekavši da će to biti od keltskog originala.”
 
Ime ALPI (ALPE) je keltskog originala.
 
         Na Kavkazu je velika oblast ALBANIJA i jezik naroda tog kraja ni po čemu nisu srodni jeziku Šiptara, što znači da Šiptari ne potiču iz kavkaske ALBANIJE. Tvrdnje da Šiptari potiču sa kavkaske ALBANIJE namjerna je laž kojom se obmanjuju današnji Srbi, jer ta laž sugeriše da su Šiptari bili ALBANCI i prije dolaska na balkansku ALBANIJU, a istina je da Šiptari nemaju nikakve veze sa riječju ALBANIJA.
 
        U sjeverozapadnoj Španiji postoji grad ALBAN. Na sjeverozapadu Italije je grad ALBA (latinski: Alba Pompeia). Sve su to istorijske oblasti KELTA (CIMBRA, KIMBRA, ZIMRA, SURBA, SUBRA....SRBA):
 
AL = GNIJEZDO, POTOMSTVO, GENERACIJA (7)
BAN = BIJEL, SVIJETAL (8)
 
         Kod srednjevijekovnih potomaka Kelta na Balkanu bila je titula BAN, što je značilo BIJELI, SVIJETLI. To je ta keltska riječ BAN. Mnoštvo je srbskih toponima izvedeno od BAN kao BANIJA, BANOVO BRDO, BANJA LUKA, itd. Porijeklo riječi BAN namjerno se skriva, jer istina pokazuje ISTORIJSKO PORIJEKLO SRBA. Tako Skok laže da je riječ BAN avarskog porijekla:
 
         “Postanje ovog neslavenskog naziva iz oblasti administracije utvrđeno je. To je avarska riječ bajan ’vladalac horde’.” (9)
 
Srbskoj riječi BAN Skoku je bliže avarsko BAJAN, nego li galsko (keltsko) BAN!? Kako to? Od ludila srbofobije, ali političko-ideološko ludilo srbofobije u parčad se razbija pred istinom dokaza:
 
a) AL-BAN > ALBAN = POTOMAK SVJETLA
b) ALBA, ALBAINN = GNIJEZDO (ZEMLJA) POTOMAKA SVJETLA
 
         Glavni problem je što su današnji Srbi umno i duhovno zaslijepljeni te ne žele vide i gluvi su na istinu te žele da čuju. Pod crkvenom propagandom Srbi silom hoće da su Sloveni, mada su istorijski nekoliko hiljada godina stariji od Slovena (Sloveni su nastali miješanjem i suživotom Kelta i Skita).
 
…………………………..
         (1) Archibald B. Scott, The Pictish Nation, its people and its Church, T. N. Foulis, Publisher, Edinburgh and London, 1918. p. 1.
         (2) Rev. Dr Norman Macleod, A Dictionary of The Gaelic Language in two parts, Glasgow and London, W. R. M’Phun & Son, 1866, p. 18.
         (3) Ib.
        (4) Ib.
        (5) Ib.
        (6) Walter William Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Second edition, Oxford: The Clarendon Press, New York: Mccmillan & Co., 1893, p. 19.
        (7) Neil M’Alpine, A Pronouncing Gaelik Dictionary, Second Edition, Published by Stirling & Kenney, Edinburgh, 1833, p. 9.
        (8) Ib. p. 27.
        (9) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, str. 104.

No comments: