Tuesday, June 21, 2016

KONSTANTIN JE SLAVIO VIDOVDAN

 
         Dan ljetne dugodnevnce (ljetni solsticij) srbski je i slovenski praznik Vidovdan. Konstantin Veliki bio je obožavatelj mitraističkog Nepobjedivog Sunca (Sol Inviktus). Simbole mitrazima vidimo na njegovom novcu. Na oltaru Sunčeve kapije vremena su žrtvene vatre proljeća i ljeta sa vilnim krstomvima ispod. Između je Sunce na dan ljetnog solsticija (dugodnevnica, Vidovdan). Novac je kovan u Sisku (SIS).

No comments: