Thursday, May 26, 2016

TRI MAHA - TRI STUPA PRAVE VJERE

 
Prsten iz rimskog ranohrišćanskog perioda.

         Na slici je prsten iz rimskog vremena (1) nađen u Risnu u Crnoj Gori. Na njemu su ugravirani prehrišćanski i ranohrišćanski simboli: dobri pastir daje hranu ovci, a iznad je stilizovani cvijet života u ubliku ćirilićnog slova Ж. Iznad dobrog pastira su tri međusobno povezane vertikale kao tri stupa. Sasvim lijevo je amafora. Šta je poruka ovih simbola?
 
         Pastir je onaj koji vodi stado i brine se o stadu: čuva ga, štiti, hrani i napaja. U dobrog pastira ni jedna ovca ne moze biti ni gladna ni žedna. Ako se koja ovca izgubi, dobri pastir je traži. Tako ona ovca na prstenu predstavlja cijelo stado, sav narod zemaljski.
 
         Ne može se reći da je onaj stilizovani cvijet života Hristov monogram, poznat pod imenom Chi--Rho, jer iako tu simbolično postoji slovo X (H), tu nema grčkog slova P (R) i zato se ovom simbolu na prstenu ne može dati značenje skraćenice XP (HR), koja upućuje na riječ Hrist. Dakle to nije grčki simbol Chi-Rho! Ako nije Chi-Rho, a šta je?
 
         Ovaj cvijet života sačinjen je od tri znaka Г. To su tri maha. Mah je univerzalni drevni solarni simbol sa značenjam životvorne Sunčeve snage i moći. Ovaj znak viđamo na petroglifima širom svijeta: ima ga na pećinskim crtežima, ima na petroglifima prekolumbovskih američkih Indijanaca, ima ga među kineskim simbolima, ima među gnostičkim simbolima, ima ga na likovima crkvenih svetitelja i arhanđela na prikazima Hrista, ima na stećcima, ima ga među masonskim simbolima (vidi u "Zabranjeno znanje", str. 48. i "Pepel i opelo", str. 10-15).
 
         Sta znače tri maha (3 Г)?
 
 
Hebrejsko "gimel' kao broj 3
 
        Prvi hrišćani bili su jevrejska sekta sačinjena uglavnom od Jevreja. U hebrejskoj gematriji (geometriji), koja služi za dekodiranje Biblije, treće slovo hebrejskog alfabeta je slovo G (ג), zvano gimel i ono ima vrijednost broja tri:
 
        “The word gimel is derived from the word ‘giving’." (2)
 
        “Riječ gimel izvedena je od riječi ‘davanje’.”
 
Hebrejska riječ za tri je shlosha (השָׁוֹלשְׁ). Pošto hebrejsko maha (החמ) znači očišćenje, tako shlosha maha znači tri očišćenja. To su:
 
         1. očišćenje duše,
         2. očišćenje uma,
         3. očišćenje tijela
 
I eto nas u ranohrišćanskom gnosticizmu! Ova tri očišćenje zvanicna crkva je pretvorila u tri svete misterije (tajne):
 
         1. sveta tajna krštenja (vodom),
         2. sveta tajna miropomazanja (uljem),
         3. sveta tajna pričešća (jedenje Hristovog tijela i krvi u vidu hljeba i vina)
 
Hajde sad da vidimo ko je u pravu: ranohrišćanski gnostici ili zvanična crkva?
 
        Sanskritsko tra znači tri, dok mah znači moćan, jak, veličanstven, drevan. U srbskim riječima mah, mahnuti, zamah ovo mah takođe nosi značenje velike moći, sile i snage. Ovaj simbol cvijeta života prikazanog sa tri maha na srbskom znači tri snage koje se zadobijaju čovjekovim očišćenjem. Ali, koje je čovjekovo očišćenje pravo: ono gnostičko ili ono crkveno ritualno koje potiče iz judejske vjere?
 
Da li crkva garantuje svojim članovima vječno spasenje samo ako se vjernici krste, miropomažu i primaju pričešće? Ne, jer i crkva govori da je vjera bez djela mrtva vjera! A kako zadobiti djela vjere? Evo kako:
 
         1. očišćenje duše,
         2. očišćenje uma,
         3. očišćenje tijela
 
Kako ispunjavati ova tri uslova? Evo kako:
 
1. Očišćenje duše postiže se spajanjem duše i Boga, tj. voljno dozvoliti Tvorcu da ti boravi u duši.
2. Očišćenje uma postiže se uzdržavanjem od ružnih misli, djela ružnih riječi i gledanja ružnih djela.
3. Očišćenje tijela postiže se jačanjem pozitivne volje neprekidnom samodisciplinom: fizičkom aktivnošću (radom), umjerenim jelom, umjerenim pijenjem i nepredavanjem bežboznim tjelesnim strastima, te u nečinjenju zlih djela.
 
Ona amfora sasvim lijevo je voda koja se pomoću navedenih triju snaga u nama pretvara u vodu života:
 
        “Odgovori Isus i reče joj: svaki koji pije od ove vode opet će ožednjeti; A koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjeti dovijeka; nego voda što ću mu ja dati biće u njemu izvor vode koja teče u život vječni.” (Jovan, 4, 13-14)
 
        Za jasno razumijevanje poruke na prstenu iznad dobrog pastira ugravirana su tri međusobno povezana stupa: to su tri spasavajuća stupa vjere i to je po Hristovim riječima krštenje vodom i Duhom (o krštenju vodom i Duhom vidi u "Tragom istine”, str. 94). Dakle su ranohrišćanski gnostici u pravu, a ne crkva, jer Bog ne dijeli ljude po vjerama, već po čistoti ljudi.
..............................
         (1) Arthur John Evans, Antiquarian Researches in Illyricum, Parts III-IV, Printed by Nichols and Sons, Westminster, 1885, pg. 49.
         (2) Rabbi Yitzchak Ginsburgh, The Hebrew Letters: Channels of Creative Consciousness, Gal Einai Publication, Jerusalem, 1990, pg. 52.

No comments: