Monday, May 2, 2016

PUCA I OPUTA

 
        “puce, gen. -eta n (Peć), pl. puca, gen. pútača = puca f (Dubrovnik, ŽK) ‘1° gumb, dugme, botun, 2° gornji nišan u pušci, 3° vinova jagoda’, n. pl. puca ‘spone za noge ovcama, kravi (Punat, Krk)’. Odatle na -enka pucenka (Hajdenjak) = pucenka, gen. -ki (Istra, Hrvatsko primorje, Fužine) ‘čioda, gumbašnica’. Deminutiv na -ica pučica (narodna pjesma). Postverbal zapučak, od zapučiti, -im i zapucali, zapiičam. Denominali na -iti pučiti, -im impf. (Stulić, Kosmet) (p...t-, o-, pri-, raza-, s-) ‘sapinjati, kopčati’ prema iteratīvu na -vaspučdvati, spučavam, otpučávati, spúčati, spučam (o-, ras-) ‘confibulo’, pucètati se, -ām (Požega) ‘igrati se pucetima’. Ovamo možda ide pučiti, pučīm (Lika, zapadni krajevi, objekt šljive) ‘1° cijepati za sušenje, razbijati, kalati, 2° nadimati se’ kao i ispučiti, -īm pf. ‘okomiti, oljuštiti’, glede kojih v. pući. Riječ puce je deminutiv od puto na -će. Upor. -ьс pútač, gen. puca (Istra) ‘puce’. Prijelaz u deklināciju -a prema petlja, oputa. Glede etimologije v. petlja, peti i puto.” (Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga treća, JAZU, Zagreb, 1973, str. 64-65).
 
         I tako se krije znanje o porijeklu srbske riječi PUCA, te se Srbin upućuje na krivi put tvrdnjom da je riječ PUCA istog porijekla kao i riječi PETLJA, PETI i PUTO za koje Skok tvrdi da su porijeklom od riječi PUT (STAZA). Tako se krije, tako se sakriva znanje, tako se prekraja i kroji lažna istorija, jer jezik i o istoriji naroda govori. Pogledajmo keltske jezičke tragove Srba:
 
        • gaelik PUTAN (1) znači PUCA (DUGME)
 
Keltsko PUTAN je od istog korijena kao i srbsko PUCA, odnosno od korijena PUT- su i PUTAN i PUCA. Današnje srbsko PUCA samo je skraćeni oblik od PUTAN:
 
         PUT-AN: PUT-A > PUCA (radi lakšeg izgovora glas T prelazi u C).
 
PUCA služi za SPAJANJE, VEZANJE kao što i OPUTA služi za VEZANJE, UCVRŠČENJE opanaka. Uporedimo li keltsko PUTAN i srbsko OPUTA, i ćorav vidi da je to od istog korijena. Opanak od OPUTE je OPUTAR. Evo još jedan primjer:
 
        • gaelik PUTAN znači SPUTAN, VEZAN, a u prenesenom smislu znači STIDLJIV (454).
 
SPUTANO je ono što je kao OPUTOM stegnuto, vezano, nepokretno bas kao i svaki STIDLJIV covjek kad mu se zbog stida razum blokira.
 
         I tako i PUCA i OPUTA svjedoče o porijeklu Srba: Srbi su bili Kelti, dnosno Kelti su bili Srbi.
Neznanje SPUTAVA um, a čovjek SPUTANA uma je najgore vrste ROB. Srbinov um je SPUTAN u neznanje.
.....................................
(1) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 454.
(2) Ibid.
 

No comments: