Monday, May 9, 2016

I PORED CENZURE, SVE JE JASNOSolarni preistorijski keltski  motivi iz Irske (1) i motivi na stećcima (Kotezi, Ljubinje i desno stećci u Nikšiću).

        Knjiga "Stećci, laž i bogumili" je knjiga istine ma koliko se ona Srbima ne sviđala i ma koliko je beogradski cenzori držali pod crkveno-svetosavskom  medijskom blokadom, istina svaki dan svjedoči  novim dokazima.

 Knjiga "Stećci, laž i bogumili":
  https://books.google.ca/books?id=uqhEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
............................
        (1) The Journal of The Royal Society of Antiquaries of Ireland, Part I, First Quarter, University Press, Dublin, 1897, pg. 41, 48.

No comments: