Saturday, May 28, 2016

BOŽIJE ŽEZLO


 Solarni simboli dvovjernih krstjana.
 
         Motivi godine sa četiri godišnja doba i Vidovdanom u vrhu (narodni vez sa Kosova, Etnografski muzej u Beogradu) i Svetovid sa Božijim žezlom na stećku is Donje Zgošće (reprodukcija, original u Zemaljskom muzeju u Sarajevu).
 
         Znate li, Srbi, koje su vam vjere preci bili?
         Znate li, Bošnjaci, koje su vam vjere preci bili?
         Znate li, Hrvati, koje su vam vjere preci bili?
 
         Znate li, debili balkanski, koje su vam vjere preci bili?
 
         Možete vi da imate antipatiju prema meni, možete i da me mrzite, ali istina koju vam kazujem jaši na vama, magarci balkanski!

No comments: