Sunday, May 29, 2016

KILJAN

 
         Da su Srbi bili poznati pod imenom Kelti i da je u srednjem vijeku pod terorom iz Sicilije i južne Italije naseljenih Normana (nazvanih Šiptari) mnogo keltskih potomaka prešlo u Šiptare, dokaz je i riječ KILJAN, koja je iz srbskih keltsko-ilirskih vremena ostala među keltskim domorodcima Crne Gore i Albanije:
 
         a) keltsko (gaelik) CILL (1) znači GROBNO MJESTO, GROB.
        b) keltsko (gaelik) CILLEAN (2) znači VJEŠTAČKO UZVIŠENJE POSTAVLJENO ZA GLEDANJE.
 
         Englesko KILL, što znači UBITI, ovako objašnjavaju Nijemci:
 
         "kill, vb. ME. kille, a corresp. OE. *cyllan: Teut. base kuljan akin to OE. cwellan = ME. quelle vb.kill. ON. kvelja OSAX. quellian. There was a primit. str. vb. OE. cwelan die. OSAX. OHG. quellan smart; cp. G. qual." (3)
 
I kao što vidimo Nijemci nigdje ne spomenuše Kelte, ali spomenuše Teutone koje oni silom guraju u Nijemce, mada mnogi istoričari tvrde da su Teutoni pleme Cimbra. Nijemci kažu da je engleskoj riječi KILL etimološka osnova teutonsko KULJAN.
 
         Uzmimo sad ovo teutonsko KULJAN: ne kažu li Srbi za trudnicu: KULJAVA (4) žena? Kod KULJAVE žene stomak je vještački (seksom pa trudnoćom) UZVIŠEN i lako se PRIMJEĆUJE: to je značenje keltskog (gaelik) CILLEAN. Tako je jasno da je englesko KILL postalo je od keltske osnove CILL: CILL = KILL, a sve se prikriva razlikom pisanja i ćutanjem.
 
        Pogledajmo i ovu riječ koju Nijemci pomenuše kao OE. (staroenglesko) CWELAN što znači SMRT? Kad Srbima neko umre ili pogine, Srbi su UCVELJENI:
 
         CVELAN > UCVELAN > UCVELEN > UCVELJEN
 
Otkud u staroengleskom srbska riječ CVELAN, UCVELJEN? To je od Kelta Srba.
 
         Da vidimo šta Englezi kažu za porijeklo njihove riječi KILL: kao i Nijemci i oni spominju sve te staroengleske (OE), staronorveške (ON), norveške svedške, islandske i slične oblike, ali samo na jednom mjestu kažu:
 
"Veri likely this sb. is of Celtic origin;...". (5)
 
"Vrlo lako ovo sb. je od keltskog originala;..."
 
Nije to "very likely", već fakt!
 
        “I kod Srba i kod Arbanasa KILJAN označava kamen, koji je uspravno postavljen na mesto gde je neko od neprijatelja pogođen i pao. Ali i gde je bio veliki broj, te su nogi izginuli meće se na mesto svakoga poginulog po jedan kiljan. Kiljanom se još često zove i svaki nadgrobni mramor na groblju.” (6)
…………………..
         (1) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 115.
         (2) Ibid
         (3) E. Kluge and F. Lutz, English Etymology, Karl J. Trubner, Strassburg, 1898, pg. 115. 

        (4) U postojećim etimološkim rječnicima srbskog jezika porijeklo riječi "kuljava" se ne govori, vec se samo Vuk i Daničić objašnjavaju da znači "trudnica". Skok je uopšte ne spominje. Cenzura, oblikovanje slovenske svijesti kod Srba vriši se na sve načine: crkvom, antroplogijom, istorijom, arheologijom pa i lingvistikom! 
         (5) Walter William Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Second edition, Oxford: The Clarendon Press, New York: Mccmillan & Co., 1893, pg. 314.
         (6) Dr Jovan Erdeljanović, Kuči – pleme u Crnoj Gori, Srpski etnografski zbornik, Knjiga VII, Naselja srpskih zemalja, Knjiga IV, Državna štamparija kraljevine Srbije, Beograd, 1907, str. 41.

Saturday, May 28, 2016

BOŽIJE ŽEZLO


 Solarni simboli dvovjernih krstjana.
 
         Motivi godine sa četiri godišnja doba i Vidovdanom u vrhu (narodni vez sa Kosova, Etnografski muzej u Beogradu) i Svetovid sa Božijim žezlom na stećku is Donje Zgošće (reprodukcija, original u Zemaljskom muzeju u Sarajevu).
 
         Znate li, Srbi, koje su vam vjere preci bili?
         Znate li, Bošnjaci, koje su vam vjere preci bili?
         Znate li, Hrvati, koje su vam vjere preci bili?
 
         Znate li, debili balkanski, koje su vam vjere preci bili?
 
         Možete vi da imate antipatiju prema meni, možete i da me mrzite, ali istina koju vam kazujem jaši na vama, magarci balkanski!

SRBSKA CIRKUZANIJA

 
Dva stećka iz sredine 19. vijeka: Etnografski muzej u Beogradu (lijevo) i selo Berkovac u Kolubarskom okrugu.

         Zvanična SPC i njeni kurčevito napeti svetosavski Srbi tvrde da je Sveti Sava ustanovio srbsko pravoslavlje.
 
         Dobro, svetosavci! Vi tvrdite to, a ja tvrdim da ste u zabludi i da lažete i sebi i drugima, jer imam stotine dokaza da su Srbi bili i ostali dvovjerni krstjani, tj. poluvjerci Dušanovog zakonika.
 
 Svetosavci, ako je vaša tvrdnja istinita, onda vaš patrijarh, vaši episkop, vaši popovi i vi, kao žestoki svetosavci, sigurno znate ko je ovaj lik lijevo sa ušnjacima i čiji su likovi sa isplaženim jezicima izobraženi na ovim srbskim nadgrobnicima iz sredine 19. vijeka? Je li to Isus, neki od apostola, neki od grčkih svetaca ili neko od vaših svetosavskih bogougodnika?
 
         Ako li ne znate, to je dokaz da vaša SPC i vi s njom lažete to o Svetom Savi kao tvorcu srbskog pravoslavlja.
 
        Živi cirkuz od Srba!
 

HRVATSKA CIRKUZANIJA

 U univerzalnim trostrukim ukrasnim bordurama i vinjetama Hrvati su našli dokaz svog istorijskog nacionalnog kontinuiteta i nazvaše to "hrvatski pleter". I svoj grb uramiše tim "hrvatskim pleterom" kao simbolom svoje rane nacionalne samosvijesti.
 
 
         Evo fotografije iz njemačkog grada Gatersleben u kojem je crkva sa uzidanim blokovima iz hramova i nadgrobnika vendske, tj. lužičkosrbske kulture iz vremena ranog srednjeg vijeka, a možda i iz vremena Rimljana.

        Nije li vrijeme je da Hrvati ponovo pišu o svom istorijskom porijeklu od Venda, tj. Lužičkih Srba, jer eto pleter iz Njemačke to svjedoči?

Cirkuz od Hrvata!
.........................
Izvor fotografije iz Njemačke: http://www.purkiss.us/Gatersleben.html

BOŠNJAČKA CIRKUZANIJA

        Hvale se Bošnjaci ovom Krležinom izjavom:

         "Neka oprosti gospođa Europa, ona nema spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike, Egipat ima prave spomenike kulture. Neka oprosti gospođa Europa, samo Bosna ima spomenike. Stećke. Šta je stećak? Oličenje gorštaka Bosanca! Šta radi Bosanac na stećku? Stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku! Ali nigdje, nigdje, nikad, niko nije pronašao stećak na kome Bosanac kleči i moli. Na kom je prikazan kao sužanj."

 
Pod Bosancem na stećku Krleža je smatrao Svetovidov lik sa motivom podignute ruke (slika iznad). I kako da nađe nekoga u ono vrijeme da kleči i moli kad tada u Bosni nije bilo muslimana.

 
Evo je na priloženoj fotografiji iz Njemačke dokaz da je Bosanac bio u Njemačkoj još u ranom srednjem vijeku, a moguće i u vrijeme Rimljana: stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku!

Bosanac stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku!
 
Bosanac stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku (slike uvećaj klikom).
 
Na sve strane svijeta Bosanac! Stoji! Digao glavu, digao ruku!
 
        Živi cirkuz od Krleže i od Bošnjaka!
...................................
Izvor donje fotografije: http://www.purkiss.us/Gatersleben.html

Friday, May 27, 2016

KAS

 
        Konj može da se kreće korakom, kasom i galopom. Kad ne ide korakom, već lagano trči, kažemo da ide KASOM: keltsko (gaelik) CAS znači ŽURAN, BRZ, ali znači i UVRNT, VIJENAC (1).

 
        E, sad pitanje: kakve veze ima KAS, tj. ŽURBA i BRZINA sa UVRNUT i VIJENAC? Veza je u tome što pri KASU noge konja idu unakrst: prednja desna ide sa zadnjom lijevom, a prednja lijeva ide sa zadnjom desnom nogom, te tako pravci nogu grade X (tim pravcima sve se UVRĆE i plete se VIJENAC).
 
        Po svim prilikama Sunčev konj kod Kelta zvan je SJAJNI KAS ili keltski CAS, CASSIO.
 
        Mnogo je današnjih srbskih riječi poteklo iz jezika Kelta, jer su Kelti bili Cimbri, tj. Simbri, odnosno Srbi. Medjutim, tvorcima lažne istorije, Rimokatoličkoj crkvi, zvaničnoj svetosavskoj grkoortodoksnoj SPC i njenim umnim i duhovnim slijepcima to ne odgovara, te svim silama guraju Srbe u Slovene. Zašto? Zato što su u odnosu na istorijsku starost Cimbra, Sloveni kao narod totalno sporedni i osporava se Srbima domorodačko pravo na Balkanu.
 
        Cimbre (Cimerijane) spominje Homer, o njima pise Herodotus i pominje ih biblijski Stari Zavjet kao Zimre, a Sloveni se spominju tek od 6. vijeka.
................................
(1) Rev. Dr Norman Macleod, A Dictionary of The Gaelic Language in two parts, Glasgow and London, W. R. M’Phun & Son, 1866, pg. 66.

Thursday, May 26, 2016

TRI MAHA - TRI STUPA PRAVE VJERE

 
Prsten iz rimskog ranohrišćanskog perioda.

         Na slici je prsten iz rimskog vremena (1) nađen u Risnu u Crnoj Gori. Na njemu su ugravirani prehrišćanski i ranohrišćanski simboli: dobri pastir daje hranu ovci, a iznad je stilizovani cvijet života u ubliku ćirilićnog slova Ж. Iznad dobrog pastira su tri međusobno povezane vertikale kao tri stupa. Sasvim lijevo je amafora. Šta je poruka ovih simbola?
 
         Pastir je onaj koji vodi stado i brine se o stadu: čuva ga, štiti, hrani i napaja. U dobrog pastira ni jedna ovca ne moze biti ni gladna ni žedna. Ako se koja ovca izgubi, dobri pastir je traži. Tako ona ovca na prstenu predstavlja cijelo stado, sav narod zemaljski.
 
         Ne može se reći da je onaj stilizovani cvijet života Hristov monogram, poznat pod imenom Chi--Rho, jer iako tu simbolično postoji slovo X (H), tu nema grčkog slova P (R) i zato se ovom simbolu na prstenu ne može dati značenje skraćenice XP (HR), koja upućuje na riječ Hrist. Dakle to nije grčki simbol Chi-Rho! Ako nije Chi-Rho, a šta je?
 
         Ovaj cvijet života sačinjen je od tri znaka Г. To su tri maha. Mah je univerzalni drevni solarni simbol sa značenjam životvorne Sunčeve snage i moći. Ovaj znak viđamo na petroglifima širom svijeta: ima ga na pećinskim crtežima, ima na petroglifima prekolumbovskih američkih Indijanaca, ima ga među kineskim simbolima, ima među gnostičkim simbolima, ima ga na likovima crkvenih svetitelja i arhanđela na prikazima Hrista, ima na stećcima, ima ga među masonskim simbolima (vidi u "Zabranjeno znanje", str. 48. i "Pepel i opelo", str. 10-15).
 
         Sta znače tri maha (3 Г)?
 
 
Hebrejsko "gimel' kao broj 3
 
        Prvi hrišćani bili su jevrejska sekta sačinjena uglavnom od Jevreja. U hebrejskoj gematriji (geometriji), koja služi za dekodiranje Biblije, treće slovo hebrejskog alfabeta je slovo G (ג), zvano gimel i ono ima vrijednost broja tri:
 
        “The word gimel is derived from the word ‘giving’." (2)
 
        “Riječ gimel izvedena je od riječi ‘davanje’.”
 
Hebrejska riječ za tri je shlosha (השָׁוֹלשְׁ). Pošto hebrejsko maha (החמ) znači očišćenje, tako shlosha maha znači tri očišćenja. To su:
 
         1. očišćenje duše,
         2. očišćenje uma,
         3. očišćenje tijela
 
I eto nas u ranohrišćanskom gnosticizmu! Ova tri očišćenje zvanicna crkva je pretvorila u tri svete misterije (tajne):
 
         1. sveta tajna krštenja (vodom),
         2. sveta tajna miropomazanja (uljem),
         3. sveta tajna pričešća (jedenje Hristovog tijela i krvi u vidu hljeba i vina)
 
Hajde sad da vidimo ko je u pravu: ranohrišćanski gnostici ili zvanična crkva?
 
        Sanskritsko tra znači tri, dok mah znači moćan, jak, veličanstven, drevan. U srbskim riječima mah, mahnuti, zamah ovo mah takođe nosi značenje velike moći, sile i snage. Ovaj simbol cvijeta života prikazanog sa tri maha na srbskom znači tri snage koje se zadobijaju čovjekovim očišćenjem. Ali, koje je čovjekovo očišćenje pravo: ono gnostičko ili ono crkveno ritualno koje potiče iz judejske vjere?
 
Da li crkva garantuje svojim članovima vječno spasenje samo ako se vjernici krste, miropomažu i primaju pričešće? Ne, jer i crkva govori da je vjera bez djela mrtva vjera! A kako zadobiti djela vjere? Evo kako:
 
         1. očišćenje duše,
         2. očišćenje uma,
         3. očišćenje tijela
 
Kako ispunjavati ova tri uslova? Evo kako:
 
1. Očišćenje duše postiže se spajanjem duše i Boga, tj. voljno dozvoliti Tvorcu da ti boravi u duši.
2. Očišćenje uma postiže se uzdržavanjem od ružnih misli, djela ružnih riječi i gledanja ružnih djela.
3. Očišćenje tijela postiže se jačanjem pozitivne volje neprekidnom samodisciplinom: fizičkom aktivnošću (radom), umjerenim jelom, umjerenim pijenjem i nepredavanjem bežboznim tjelesnim strastima, te u nečinjenju zlih djela.
 
Ona amfora sasvim lijevo je voda koja se pomoću navedenih triju snaga u nama pretvara u vodu života:
 
        “Odgovori Isus i reče joj: svaki koji pije od ove vode opet će ožednjeti; A koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjeti dovijeka; nego voda što ću mu ja dati biće u njemu izvor vode koja teče u život vječni.” (Jovan, 4, 13-14)
 
        Za jasno razumijevanje poruke na prstenu iznad dobrog pastira ugravirana su tri međusobno povezana stupa: to su tri spasavajuća stupa vjere i to je po Hristovim riječima krštenje vodom i Duhom (o krštenju vodom i Duhom vidi u "Tragom istine”, str. 94). Dakle su ranohrišćanski gnostici u pravu, a ne crkva, jer Bog ne dijeli ljude po vjerama, već po čistoti ljudi.
..............................
         (1) Arthur John Evans, Antiquarian Researches in Illyricum, Parts III-IV, Printed by Nichols and Sons, Westminster, 1885, pg. 49.
         (2) Rabbi Yitzchak Ginsburgh, The Hebrew Letters: Channels of Creative Consciousness, Gal Einai Publication, Jerusalem, 1990, pg. 52.

Tuesday, May 24, 2016

KATARI I KOTARI

        O katarima (albinezima) pisali su i pišu njihovi protivnici koji nikad u istini nisu stajali, nikad u miru nisu živjeli i činjenja strašnih zala nikad se nisu odrekli.
 
        Govore da riječ katari potiče od grčkog “katharoi (καθαροί) što znači čist. Takođe govore da je u vremenu  od 12-14. vijeka katara najviše bilo u južnoj Francuskoj, sjevernoj Italiji i južnoj Evropi.
 
        Ovdje nećemo govoriti o vjerskim doktrinama katara, jer skoro sve što o tome ima, to su pisali  i pišu oni što su katare genocidom istrijebili, već ćemo pokušati ukazati na osnovne uzroke zbog kojih su katari od Rimokatoličke crkve oglašeni jereticima, te ih kao takve podvrgli progonima,  mučenjima i istrijebljenjima najužasnijim mogućim načinima.
 
        Priču o izvornom porijeklu riječi katar počinjemo sa početkom hristijanizacije keltskih Pikta u današnjoj Škotskoj, ondašnjem piktskom Albionu.

Piktski nadgrobnik
 
        Prva hristijanizacija Pikta i osnivanje crkve među Piktima počinje između 400 – 432 godine. Pikti nisu progonili hrišćanske misionare i postepeno su primali hrišćanstvo, ali se nisu odricali ni svojih prehrišćanskih običaja i nastavili su da podižu kamene spomenike sa prehrišćanskom i hrišćanskom tematikom. Dakle su držali i staro i novo, i prehrišćansko i hrišćansko.

Iznad su solarni O-krstovi na piktskom kamenu (Shetland), a ispod na tkz. "ploči Kulina bana" (Bosna).
 
        Prva jedinstvena piktska crkva zvala se Piktska Crkva Albije. Škotska se tada zvala Albija ili Alban, a Plinije (Plyni) cijelu Britaniju zove Albion. Sveštenstvo piktske crkve bilo je domaće, a pomoć su dobijali od saplemenika piktskih Briga (Brita, Britona), koji su živjeli južno od Antoninijevog zida (1).
 
        I ta jedinstvena piktska crkva trajala je sve do 842. godine, a onda je došlo do promijena. Tad se pojavljuje kralj Kenet Mak Alpin (Kenneth MacAlpin, 810 – 858), kralj Gaidheala (Gaidheals) ili Skota (Srbi ih pogrešno zovu Škotima). On nije bio Pikt, već je porijeklom iz sjeverne Irske. I ovaj kralj osvaja svu Albiju i pokorava sve Pikte i tad je od Pikta nazvan “Osvajač”. Njegovo pripadanje Skotima kazuje da je to pripadnik Skita, a Skiti su Aškenazi, a Aškenazi su i stari Nijemci i Skandinavci.
 
        I taj kralj Kenet Mak Alpin imao je i svoju vlastitu crkvu koju je osnovao Sveti Kolumba (Saint Columba, 521 – 597), takođe rođen u Irskoj i takođe rodom Gaidheal, tj. Skot. Dotadašnju nezavisnu piktsku crkvu, oblast po oblast, pomenuti kralj terorom i mačem počinje da potčinjava svojoj Crkvi i skotizira Pikte (2).
 
        U pojedinim enklavama nezavisna piktska crkva uspijeva da se sačuva sve do prvih desetljeća dvanaestog vijeka, a onda se i tu osnivaju episkopije Rimske crkve sa rimskim episkopima, a sve uz pomoć skotskih kraljeva.
 
        Na krajnjem sjeveru Albiona nezavisna piktska crkva uspjela je da opstane sve do prvih godina trinaestog vijeka. Tako je nad Piktima i njihovom nezavisnom Crkvom zavladala Rimokatolička crkva od koje se potomci Pikta postepeno oslobađaju tek od 16. vijeka u periodu Reformacije (3).

Piktski solarni simboli.
 
        Ko su bili keltski Pikti saznajemo iz sljedećeg citata:
 
        “After the Roman general, Lollius Urbicus, had driven the powerful Pictish tribe known as the Brigantes, beyond the Wall of Antonine (c.139) this wall became southern boundary of Pictland.” (4)
 
        “Nakon što je rimski general Lolijus Urbikus protjerao moćno piktsko pleme poznato kao Briganti, iza Antoninijevog zida (c.139), ovaj zid postaje južna granica zemlje Pikta.”
 
Pikti su Kelti Briganti, Brigi ili Tračani, jer Strabom kaže:
 
        “Negdje u susjedstvu je planina Bermius, koja je prije bila u posjedu Briga, tračkog naroda, od kojih su neki prešli u Aziju gdje su se zvali drugim imenom Frižani (Fizi)." (H. C. Hamilton, W. Falconer, Geography of Strabo, Volume I, Book VII, Chapter VII, Fragment 24-25, pg. 510, London 1854)
 
        A sad se vraćamo riječi katar:
 
        “Cathair is a name associated with the sites of many cities and muinntirs in the territories of the Britons and the Picts. Etymologists insist that it represents two words – (I) Cathair (Brit. Caer, Latin Castrum), a fort; seen in ‘Caerleon, Fortified camp of the Legions; and in ‘Chaer Pheris’ the thirteenth-century Dun-Fres (Dumfries), Fort of the Frisians. (2) Cathair (Welsh Cadair, Latin Cathedra, a chair, particularly a bishop’s Cathedra or Chair.” (5)
 
        “Katar je ime povezano sa dijelovima mnogih gradova i religijskih zajednica na teritoriji Brita i Pikta. Etimolozi uporno tvrde da to predstavlja dvije riječi – (I) Katar (Brit. Caer, latinski zamak), utvrđenje;  viđeno u ‘Caerleon’, utvrđeni kamp legija; i u  ‘Chaer Pheris’, trinaestovijekovno Dun-Fres (Dumfries), tvrđava Frižana. (2) Katar (velško  Cadair, latinsko katedra) stolica, u smislu episkopsko sjedište ili stolica.”
 
Odakle potiče piktska riječ  Cathair? Pogledajmo:
 
        “kotar, m Vuk ‘1° plot oko stoga sijena za obranu od stada, ‘nešto spleteno od pruća’, na -ina kotàrina (Lika) ‘ograđeno mjesto u kojem je zdjeveno sijeno’.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 
Zatim kotar m (1423) u vrlo starom značenju ‘territórium, meda, kraj, srez’. Osnovno je kot od ie. korijena *get-, prijevoj *qot- / *qat-, koji znači ‘pleterni rad, za stanovanje’. Paralele su u avesti kata- ‘komora, kiljer’, nperz. kad ‘kuća, got. hepjō ‘komora’, njem. Hütte, stengi, cote, sanskrt. particip cotant ‘sakrivajući’. ” (6)

Keltsko selo ogradjeno je kotarom (rekonstrukcija).
 
        Piktsko Cathair ima isto značenje i potiče od istog drevnog  korijena kao i današnje srbsko kotar: kraj, mjesto, crkvena oblast u kojoj je episkopsko sjedište. Ali kako to dovesti u vezu sa zamkovima i tvrđavama? Vrlo prosto: u drevnoj istoriji oko sela podizane su ograde u vidu kotara i od tih kotara oko sela proizašla su sva značenja piktske riječi Cathair i savremene srbske riječi kotar, sve do latinske riječi castrum (zamak, tvđrava). I sad dolazi ono najglavnije:
 
        “On the other hand, there are places in Pictland connected with the early Celtic missionaries called ‘Suidhe’, a seat and an alternative name among the people is ‘Cathair’. (7)
 
        “U drugu ruku, tamo su mjesta u zemlji Pikta povezana sa ranim keltskim misionarima zvana ‘sjedište’, stolica, i jedno alternativna ime u narodu je 'katar'.”
 
Piktsko (gaelik) cathair je naselje, grad, sjedište, presto,  tron  (8), a ime je po kotaru kojim je zaštićeno. Piktsko (gaelik) suidh znači junak, prvak (9) dok suidhe znači naselje, grad, sjedište, sjednica, vijećanje (10). O čemu se ovdje radi? Gle:
 
        “The Suidhe-Donnan* in Sutherland, for example, is a deeply concave rock associated with the fieldpreaching of S. Donnan the Great. It is also called ‘Cathair’; and it is in protected position. These stones called Cathair or Suidhe are not all associated with saints, the best known is the Lia Fail, now in Westminster.”
 
        “Stolica Donanova u Suterlendu, na primjer, je duboko udubljeni kamen koji asocira na terensko propovijedanje S. Donana Velikog. To se takođe zove ‘katar’ i u zastićenoj je poziciji. Ovo kamenovi zvani katar ili sjedište nisu svi povezani sa svecima i najpoznatiji je Lai Fail, sada u Vestminsteru.”

Piktska kamena stolica poznata pod imenom  Lai Fail.
 
        I eto ga: kamene stolice, kameni prestoli na kojima su sjedili prvo druidi, a poslije crkvene starješine. Takve kamene stolice imamo po Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Pikti su primili hrišćanstvo, a zadržali su i staru vjeru. Srbi su takođe primili hrišćanstvo, a zadržali su i staru vjeru. I Pikti i Srbi podizali su kamene nadgrobnike i ukrašavali ih prehrišćanskim i hrišćanskim motivima. I Pikti i Srbi bili su dvovjerci, a i jedni i drugi bili su Brigi, tj. Cimeri, Cumri, Cimbri, Kimbri, Kelti, …Tračani…Srbi.
 
        I na kraju:
 
        “There seems, however, to have been but one word ‘Cathair’, which is course of time took a secondary meaning, designating not the fort, but the seat protected by the fort. In neither sense was ‘Cathair’ an episcopal word. It was used in Pictland centuries before the introduction of the monarchic or diocesan bishop with his official 'cathedra'. It was not the Chair of the bishop, but the Chair of the Ab which was the seat of authority in Pictland for many long centuries." (11)
 
        "Čini se, međutim, da je bila samo jedna riječ 'katar', koja je tokom vremenom primila sporedno značenje, ne sa značenjem tvrđave, već sjedišta zaštićenog tvđravom. Ni u jednom smislu 'katar' nije bila episkopalna riječ. Korištena je vijekovima prije uspostavljanja monarhističkog ili eparhijskog biskupa sa njegovim službenim 'katedra'. To nije Stolica biskupa, već Stolica Abova (12) koji je bio autoritet  u zemlji Pikta kroz mnoge duge vijekove."
 
Nekadašnji katarski zamak (Castle od Queribus, France).

         Sjedišta episkopa francuskih katara bila su po brdima i planinama mnogih zamkova južne Francuske, u koje se i narod sklanjao od papskih krstaša kad je 1209–1229. godine papa Inocetije III, rođak Nemanjića,  pokrenuo veliki krstaški rat protiv katara. Krstaši su ubijali sve  živo pred sobom: sjekli, čerečili, spaljivali i nabijali na kolac.
 
        Eto po čemu su katari dobili ime, a naziv albinezi dobili su po gradu Albi (Alby ili Albi) na jugu Francuske. Istrijebljeni su vjerskim genocidom samo zato što nisu priznavali papu i njegove dogmate.
 
…………………………
           (1)  Archibald B. Scott, The Pictish Nation, its people and its Church, T. N. Foulis, Publisher, Edinburgh and London, 1918. pg. 1.
(2)  Ibid, pg. 3.
    (3)  Ibid, pg. 5.
          (4)  Ibid, pg. 7.
          (5) Ibid, pg. 32.
         (6) P. Skok, P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, str. 168.
          (7) Archibald B. Scott, The Pictish Nation, its people and its Church, T. N. Foulis, Publisher, Edinburgh and London, 1918. pg. 33.
         (8) Neil M’Alpine, A Pronouncing Gaelik Dictionary, Second Edition, Published by Stirling & Kenney, Edinburgh, 1833, pg. 67.
          (9)
R.  A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 532.
          (10) Ibid
         (11) Archibald B. Scott, The Pictish Nation, its people and its Church, T. N. Foulis, Publisher, Edinburgh and London, 1918. pg. 33.
         (12) Ab (Abba) je sirijska riječ sa značenjem otac bila je titula predjedavajućeg episkopa Piktske Crkve Albije, isto kao i kod monaha na Istoku.

Monday, May 23, 2016

ABRAHAM

        ABRAHAM je ime biblijskog pretka Hebreja (2335 - 2160. god. st. ere). U njegovo vrijeme prvi dan proljeća na proljetnu ravnodnevnicu (Vernal, Spring Equinox) iz sazviježđa Bika počinje da se zbiva u sazviježđu Ovna.
        Na engleskom OVAN je RAM. Tvrde da je porijeklo riječi RAM nepoznato, mada je to korijen egipatskog imena RAMZES, što znači "dijete Sunca" (korijen je RA, a to je Sunce).
        Po Bibliji njegovo pravo ime ABRAM, ali mu je njegov bog promijenio u ime ABRAHAM (1. Moj. 17, 5).
        Anđeo koji sprečava ABRAMA da zakolje sina Isaka dovodi i OVNA za žrtvu.
        Po tumačima Biblije ime ABRAHAM izvedeno od hebrejskog םיוג ןומה בא, 'ab hamon goyim. Kažu da to znači “otac mnogih” (Stvaranje, 17, 4-5).
        Zanimljivo je kako sanskrit tumači tu riječ: sanskritsko ABHRAMAYA znači SAKRIVEN U OBLACIMA.
Sanskritsko ABHRA = OBLAK, NEBO, ZLATO, VAZDUH.
Sanskritsko MĀYĀ = PREVARA, OBMANA, PODVALA, VARALICA, VRAČANJE, HALUCINACIJA, MUDRALUK.
Sanskritsko MAYA = RANA, OZLJEDA.
        Pogledajmo sljedeće citate Biblije:
        “A Gospod iđaše pred njima danju u stupu od oblaka vodeći ih putem, a noću u stupu od ognja svetleći im, da bi putovali danju i noću. I ne uklanjaše ispred naroda stup od oblaka danju ni stup od ognja noću.” (2. Moj. 13, 21-22)
        “A Gospod siđe u oblaku…” (2. Moj. 34, 5)
        “I Gospod siđe u oblaku, i govori k njemu…” (4. Moj. 11, 25)
        “Tada siđe Gospod u stupu od oblaka, stade na vratima od šatora. I viknu Arona i Mariju, i dođoše oboje.” (Brojevi, 12, 5)
        “I reći će s ljudima ove zemlje, koji su čuli da si Ti, Gospode, bio usred naroda i da si se očima viđao, Gospode, i oblak tvoj da je stajao nad njima, i u stupu od oblaka da si išao pred njima danu i u stupu ognjenom noću.” (Brijevi, 14, 14)
        “I javi se Gospod u šatoru u stupu od oblaka, i stajaše stup od oblaka nad vratima od šatora.” (5. Moj. 31, 15)
        “7 U stupu od oblaka govoraše njima; oni čuvaše zapovesti Njegove i uredbu koju im dade.” (Psalm, 99, 7)
        “Gle, Gospod sjedeći na oblaku laku doći će u Misir.” (Isaija, 19, 1)
        “I tada će ugledati Sina čovečijeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom. (Luka, 21, 27)
        “Eno, ide s oblacima, i ugledaće Ga svako oko, i koji Ga probodoše; i zaplakaće za njim sva koljena zemaljska. Da, zaista.” (Otkr. 1, 7)
        Uporedimo sad sve spomenute oblake sa ovim stihom Novog Zavjeta koji govori o Hristovom dolasku u kojima se oblaci ne spominju, vec samo bljesak svjetlosti od istoka ka zapadu:
        “Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečijeg.” (Mat. 24, 27)
        “Isus im, pak, opet reče: Ja sam vidjelo svijetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života.” (Jovan, 8, 12).
 
Oblak i svjetlost? Oblak zaklanja svjetlost i u oblaku je mrak? Zar Bog boravi u mraku? Zar je Bog Bog mraka? Naravno da nije!Saturday, May 21, 2016

APHELION


         Pogledajmo etimološko porijeklo astronomskog termina aphelion. Ovaj termin označava vrijeme kad je Sunce najudaljenije od Zemlje. U naše vrijeme to se dešava krajem juna i početkom jula. Tad su na sjevernoj Zemljinoj polulopti prvi dani ljeta i Sunce je na najvećoj nebeskoj visini i u svojoj najvećoj godišnjoj snazi: ap-helion.

         Grčko  apa (από) znači od, a izvedeno je od ab što znači otac, dok grčko  hilios (ήλιος) znaci sunce. Tako bukvalni smisao riječi aphelion znači ab helion tj. otac sunce. To je ljetno vrijeme tračkog Germana, grčko-rimskog Apola, egipatskog Apisa, keltskog Cunobelina ili Vidasa (kasnijeg srbskog Belog Vida).

KELTSKI CUNO JE SUNCE

        “Cunobeline (or Cunobelin, from Latin Cunobelinus, derived from Greek Kynobellinus, Κυνοβελλίνος) was a king in pre-Roman Britain from the late first century BC until the 40s AD.” (Wikipedia)
 
        “Cunobelini (ili Cunobelin, od latinskog Cunobelinus, izvedeno od grćkog Kunobellinus, Κυνοβελλίνος) bio je kralj u pre-rimskoj Britaniji od kasnog prvog vijeka stare ere do 40-te godine nove ere.” (Vikipedija)
 
Nije tačna tvrdnja da ime Conobelini potiče iz grčkog jezika i to ćemo ovdje dokazati.
 
Cunas
 
Evo keltskog novca: na prvoj strani je neki kralj, a na drugoj strani je krilati bog na prestolu sa Suncem. Ispod piše ime boga: Cunas!
 
         Ko je Cuno, saznaćemo iz sljedećih primjera:
 
        “APOLO,
         Of Greece and Rome, the same as the Abelion of the East. The old Romans called him Appelo. I. 17. He was also called Cunnius likewise Craneus and Carneus (expressed by the Romans in later times Granus and Grannus) the same with Cereneus, the supreme deity, the lord of light.”
(1)
 
        “APOLO,
         Od Grčke i Rima, isti kao Apelion od Istoka. Stari Rimljani zvali su ga Appelo. I. 17. On je takođe zvan Cunijus, isto tako Kraneus i Karneus (uticajem Rimljana u kasnijem vremenu Granus i Grannus) isto sa Kerenus, vrhovno božanstvo, gospod svjetlosti.”
 
Odmah da napomenemo da Rimljani nisu mogli uticati da Kelti Sunce nazovu Granus, jer je to po srbskoj riječi granuti: Granus je Sunce koje grane na sve strane svojim zrakama kao granama.
Keltski Cuno je ime boga Sunca kojeg su Grci zvalo Apolo, a Rimljani Appelo. Kod drevnih Egipćana zvan je Apis, a ime je izvedeno od prepotopskog ab što znači otac (egipatsko appa) (2).
 
Cuno
Cunobelini sa sunčanim krstom i četiri godišnja doba.
 
         Keltski bog Cuno, gospodar svjetlosti, bog Sunca, tj. Sunce. U srbskom jeziku riječ Cuno (preko oblika suno) dala je riječ Sunce, a u engleskom Sun. Srednjevijekovne englesko je sonne, starosaksonsko sunne, islandsko sunna, holandsko zun, njemačko sonne, gotsko sunna, teutonsko sunnan. Sanskritsko sunu ujedno znači sunce i sin. (3).
 
         Srbsko ošuriti je od o šuriti. Korijen u riječi šuriti je šur-, izveden od sur. Riječ sur je korijen sanskritskoj riječi sura što znači sunce. Sur je toplota, vrelina i time se osuri, tj. ošuri. Sunce je vrelina, tj. sura.
 
         Kakve je boje surutka? Surutka je zućkaste boje Sunca. Po čemu je ptica žuna dobila ime? Žuna je dobila ime po svojoj zunoj boji: suna > zuna > žuna.
 
         Kad neko u nekoga zuri, on netremice u njega gleda. Gled je vid, vid je sur: zur = sur = zun = sun = sunce.
 
         Znamo da se ljuljaška drugačije zove cunaljka. Sanskritsko zunati (zun) znaci ići, kretati se. Sunce ide preko neba: zun > sun > cun > cuno. 
 
Cuno sa solarnim simbolima. Iznad su četiri godšinja doba sa po tri mjeseca dužine, a kvadrat je simbol stabilnosti i mira). Noge su takođe simboli četiri godišnja doba sa po tri mjeseca (četvrta noga ne vidi se potpuno, ali je poruka jasna).
 
        Oblik cun dao je keltsko Cuno i to je onaj što se kreće tamo-amo: cuna se! Sunce se cuna, jer se kreće tamo-amo: danom u pravcu istok-zapad, a noću pređe pravac zapad-istok. I tako se Cuno cuna. Na keltskom novcu Cuno je često prikazan u zoomorfnom liku konja.
…………………..
         (1) William Holwell, Mythological, Etymological And Historical Dictionary, London, Printed for C. Dilly, In The Poultry, 1793, pg. 39-40.
         (2) Ib. pg. 39.
       (3) Walter William Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, The Clarendon Press, Oxford – New York, 1893, pg. 610.

OBOJENI OBLACI


 
 
 
 
 

 
 

 

Kad nebo progovori, čovjek zaćuti, a sve je počelo od jeseni 2012. godine (slike uvećaj klikom).