Wednesday, April 20, 2016

SIPNI MALO


         Velško SIPIAD (1) znači PIJUCKANJE, GUTLJAJČIĆI. Velško SIPIO (2) znači PIJUCKATI. Velško SIPYN (3) je GUT, GUTLJAJČIĆ. To isto znači i englesko SIP (izgovara se sa kratkim “i”) jer je poteklo iz velškog, mada neki etimolozi kažu da je to od staroengleskog SIPIAN, neki opet tvrde da je od staroholandskog SIPPEN, koje je, vele, nastalo od ZUIPEN ili od ZUIPEN. Ne znaju ili neće pravo, pa to ti je!
         Englesko SEEP (izgovara se SIP sa dugim “i”) bukvalno znači TOČITI ...KROZ VRLO USKI OTVOR, a zna se da pri takvom točenju tečnost samo SIPI i točenje dugo traje (zato se i ono “i” u SIP izgovara dugo). Mi Srbi često kažemo: “SIPNI još malo”, a kod nas i kiša SIPI. Tu su i riječi OSIP, OSIPATI i SIPNJA i znače ODVAJANJE, OTPADANJE OD CJELINE.
Od srbskog SIP je i riječ SIFON: SIPON > SIFON, mada lažovi (ili idioti, ne znam) tvrde da je iz grčkog jezika.
         A gle kako P. Skok tumači postanak riječi SIPATI: on pretpostavlja neki zajednički baltoslovenski, sveslovenski i praslavenski korijen *szp-. Skok izmišlja neki korijen *SZP- pored žive riječi SIP, jer je SIP imenica, a SIPATI je glagol. Je li ovo Skokovo neznanje, laž ili idiotluk! I jedno i drugo i treće!
         Ljudi moji, to je tako jednostavno ako se želi kazati istina, a istina je ova: Kelti su bili Srbi, Srbi su bili Kelti i riječ SIP je iz starog srbskog jezika i otkačimo već jednom te Slovene od Srba, jer su i oni od Srba tamo u Rusiji postali.
…………………………
(1) Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 275.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga druga, JAZU, Zagreb, 1971, str. 240.

No comments: