Tuesday, March 29, 2016

MALA KAP JE VELIKA

        “U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja bješe bez obličja i pusta, i bješe tama nad bezdanom; i duh Božiji dizaše se nad vodom.” (Stvaranje, 1, 1-2)
        “Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila od pre i zemlja iz vode i usred vode Božijom reči.” (2. Pet. 3, 5)
 
Sav ovaj svijet, svi elementi ovog svijeta postali su iz vode, kroz vodu i od vode. Od vode su postali vatra, zemlja i vazduh. Sa vodom to su četiri elementa ovog svijeta. Voda je prvi i osnovni element.
Sanskristsko KA ( क ) znači VODA:
 
K = KAKO
A = AZ = JESAM
KA = KAKO JESAM
 
 
Voda je medijum kroz koji Tvorac stvaralački djeluje u ovom materijalnom svijetu. Voda je Božije projavljivanje na ovom svijetu, voda je vidljiva zemaljska forma kreativno životvorne Božije energije.
 
         Sanskritsko KA, koje po srbskoj azbuci znači KAKO JESAM, kazuje nam da je voda zemaljska forma Boga, tj. Bog je prisutan u vodi i tako Bog prisustvuje na zemlji i tako izgleda na Zemlji. Voda je jedan avatar Božiji, drugi je Sunce i ono je na nebu.
 
         Sanskritsko KA ( क ) znači VODA. Pošto je iz VODE, kroz VODU i od VODE sve postalo, sanskritsko KA znači i VRIJEME, SVJETLOST, SUNCE, ZVUK, TIJELO (MATERIJA), VAZDUH, VATRA, BOGATSTVO, BLAGOSTANJE, DIVOTA, VLADAR.
 
         Sanskritsko KA znači i DUŠA, jer je DUH BOŽIJI prisutan u VODI. Od riječi KA izvedena je riječ KAB, što znači VELIK. To su tri glasa, tri zvuka, tri vibracije:
 
K = KAKO
A = JESAM
B = BUK
 
KAB = KAKO JESAM BUK = KAKO SAM BUK.
 
Riječ BUK znači ZNAK (SIMBOL), ali znači i GLAS BUKE, znači i VAL (talas) koji stvara BUKU. BUK stvara BUKU pri KRETANJU VODE, a svako kretanje u fizici vezano je sa VREMENOM. BUKOVI, tj. VALOVI i VRIJEME čine frekvenciju, što znači da VODA neprekidno BUCI (VIBRIRA) Božijim BUKOM (glasom), odnosno VODA je vidljiva forma BOŽIJEG GLASA, tj. BOŽIJEG VALA ili BUKA.
 
         Pelazgi su bogove zvali KABIRI (CABIROI). KABIRI su DIVOVI, TITANI što je još jedan dokaz da KAB znači VELIK.
 
         Prelaskom glasa B u P od riječi KAB postala je riječ KAP: KAB > KAP. To znači da i KAP znači VELIK. U srbskoj prehrišćanskoj vjeri crkvena svetilišta zvana su KAPIŠĆA, jer su tu bili KAPOVI (riječ KAP nekad je značila isto što danas znači riječ KIP). Da i danas KAP znači VELIK, dokaz je izraz: “Udarila ga KAP”, jer je UDAR KAPI za čovjeka smrtna opasanost. Naizgled mala KAP je VELIKA.

No comments: