Tuesday, March 29, 2016

KOBILIĆ, KABILA I KOBILA

        Ovdje ćemo sa da razjasnimo sve nejasnoće izabune oko značenja riječi KOBILIĆ, KABILA i KOBILA.
 
         Sa korijenom KOB (COBH, gaelik) (1) prezime KOBILIĆ potiče iz jezika Briga, tj. Tračana, odnosno Kelta i znači POBJEDA, TRIJUMF. Od korijena KOB izvedena su i riječi KOBAC i SKOBALJ.
 
Kobac
 
         KOBAC je mala ptica iz roda sokolova, a sokolovi su pobjednici, zar ne?
 
         SKOBALJ je vrsta ribe koja se zove i BJELIŠ, jer je bijela, a BIJELA boja je simbol POBJEDNIKA.
        Od gaelika COBH i velskog COB (COBIO) (2) izvedeno je englesko COB i srbsko SUKOB sa značenjem UDAR, NAPAD, kao i srbsko SKOBITI sa značenjem SUSRESTI.
 
Kabila
 
         U imenu brigijske Velike Matere KABILE stoji riječ KAB (CAB). Sanskritsko KABANDHA ( कबन्ध) znači VODA, TRBUH, BURE. Samo KA ( क) znači VODA, a BHANDA ( बन्ध ) znači SNOP, SVEŽANJ, BALA. Tako riječ KA-BANDA u bukvalnom smislu znači DRŽAČ VODE, a to značenje u srbskom ima riječ KABAL: “Lije k’o iz KABLA!”
 
       KABAL je VELIKI DRŽAČ VODE, a KABASTO u srbskom je VELIKO. Za ono što je KABASTO, tj. što je VELIKO, kažemo da je OBILO. Ono što je OBILO ujedno je i MNOGO, MNOŠTVO i to je na gaeliku COB. (3) 
 
         U srbskom OBILO i u gaeliku COB zajednički korijen je OB- i od ovog korijena izvedeno je srbsko OBIM, OBLO, OBLINA (izraz “ženske obline”).
 
        Gaelik CABALL (4) znači KOBILA.
 
         Ime države KUBE (CUBA) (5) dolazi iz domorodačkog taino jezika u kojem KUBA (CUBA) znači PLODNA zemlja. Od riječi CUBA izvedeno je tainsko CUBANAKAN, što znači CENTRALNO MJESTO, CENTAR.
 
         U hebrejskoj riječi CABALA nalazimo krijen CAB-. Samo hebrejsko CAB bukvalno znači ŠUPLJINA, RUPA. Hebrejski glagol CABAL znači UZIMATI, PRIMATI (ženski princip je primanje sjemena).
 
Uporedimo riječi KABILA, KUBILA i KOBILA:
 
KAB – ILA
KUB - ILA
KOB - ILA
 
KAB (CAB) znači VELIKO,
CAB (hebrejski) znači SUPLJINA, RUPA,
KUB znači PLODNO,
KOB (COB) znači PLODNO
 
I tako ime boginje KABILE (brigijski: Kubileya/Kubeleya; grčki: Κυβέλη) dolazi od riječi KAB, CAB, KUB, CUB, KOB, COB i riječi ILA. Gaelik IL (ILE) (6) znači PLODNOST, IZOBILJE, MNOŠTVO.
 
KAB – ILA > KABILA,
CAB – ILA > CABILA,
KUB – ILA > KUBILA,
CUB – ILA > CUBILA,
COB – ILA > COBILA,
KOB – ILA > KOBILA (latinski: caballa, bjeloruski: кабыла, latvijski: ķēve).
 
         Sinonimi KABILA i KOBILA su istog značenja: VELIKA ILA, VELIKA PLODNOST, RUPA KOJA PRIMA i iz koje se rađa VELIKO MNOŠTVO RODBINE zvane PLEME: turski: KABILE, azerbejdžanski: QƏBILƏ, uzbekistanski: QABILA, svahili: KABILA, arapski: QABAYLA, hausa jezik: KABILAR, pandžabi: KABILE, somalijski: QABIILKA.
…………………………
(1) Robert Archibald Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, Printed for James Duncan, London, 1825, pg. 128.
(2) Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, Carmarthen, 1840, pg. 55.
(3) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, Printed for James Duncan, London, 1825, pg. Ib. pg.128.
(4) Ib. pg. 89
(5) Richard A. Crooker, Cuba, Chelsea House Publisher, 2002, pg. 57.
ISBN-10: 079106932X; ISBN-13: 978-0791069325
(6) Robert AArchibald Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, Printed for James Duncan, London, 1825, pg. Ib. pg. 323.

No comments: