Saturday, March 12, 2016

IME “ALBANIJA”

Kavkaska Albanija
 
        Ime “ALBANIJA nije tkz. “ilirskog”, već je riječ keltskog jezika i u latinski je ušla iz keltskog:

- gaelik ALB (1) = BIJEL 
- gaelik BAN (2) = SVIJETAL, BIJEL


Balkanska Albanija

        Škotska se nekad zvala ALBA, ALBAINN. Gaelik ALBION je najstarije ime Britanije. Tamo nije bilo nikakvih Ilira, već su tamo bili Kelti, zar ne?

         Ime planinskog masiva ALPI je od keltske riječi ALB: ALB > ALP > ALPI (ALPE).

         Kako je postala riječ ARBANAS? Evo ovako: gaelik AR (3) znači ZEMLJA, ZEMLJIŠTE. I pogledajmo:

AR + BAN > ARBAN > ARBANAS, ARBANIJA (u Krajini je zemlja BANIJA).

        Kako je nastala riječ ARNAUT? Evo ovako:

- AR = ZEMLJA
- NAUDITI (4) = OZLIJEDITI (riječ UD nalazimo u velškom jeziku sa značenjem URLIK, JAUK, KRIK i svi Srbi znaju šta znači NAUDITI).

AR + NAUDI > ARNAUTI (rijec ARNAUTU nije turska, već  su Albance tako nazvali Srbi u vrijeme otomanske okupacije)

…………………………….
(1) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 19.
(2) Ib.pg.48.
(3) Ib. pg. 32.
(4) Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 269.

No comments: