Monday, February 1, 2016

SIMBOL GODINE

 
 
Cherna voda, Cernavodă, Romania, 4000-3200 god. st. ere.
 
         Na figurini ženskog božanstva iz Crne vode u danasnjoj Rumuniji (Cherna voda, Cernavodă, Romania 4000-3200 god. st. ere) prikazan je symbol Sunčeve godine sa četiri godišnja doba sa po tri mjeseca njihovog trajanja. Horizontalna linija je pravac nebeskog ekvatora E-W sa urezanim danima. Vertikalna linija povezuje zimski sa ljetnim solsticijem, tj. prvi dan zime (bijeli krug) i prvi dan ljeta (crveni krug).


No comments: